Jyrki Katainen
Jyrki Katainen, eurokomisár eurokomisár pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť. PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Na bankovú úniu nadviaže kapitálová, hlási Brusel

Jyrki Katainen
Jyrki Katainen, eurokomisár pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť. PHOTO: © European Union 2015 – Source EP.

Európska komisia pripravuje úniu kapitálového trhov (CMU), pričom len pred pár mesiacmi bola spustená banková. Informoval o tom na tlačovej konferencii po nedávnom zasadnutí kolégia Jyrki Katainen, eurokomisár pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť. V praxi by malo ísť o zavedenie nových pravidiel, ktoré budú optimalizovať získavanie investícií na finančných trhoch Európskej únie. Tie sú v súčasnosti poskytované najmä bankovým sektorom.

„Vzniká potreba na vytvorenie nových kanálov pre tok financií do hospodárstva EÚ.  Až 80 % malých a stredných podnikov sa financuje z bankového sektora, len 20 % sa financuje na kapitálovom trhu, v Spojených štátoch je situácia presne opačná. Preto máme pocit, že by sme mali diverzifikovať finančné zdroje, hlavne pokiaľ ide o financovanie malých a stredných podnikov, aby sme posilnili konkurencieschopnosť na finančných trhoch,“ vyhlásil eurokomisár.

Tento krok má  v budúcnosti zabezpečiť najmä vyššiu konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. Práve diverzifikácia možností čerpania finančných zdrojov by mohla byť pozitívnym signálom pre podnikateľov. Ide však o pomerne veľké množstvo legislatívnych zmien, ktoré čakajú na zavedenie. Problémová sa vidí nielen rozdielnosť finančných regulácií naprieč európskou 28, ale aj možná nespokojnosť bankového sektora, ktorý tým príde o svoje postavenie. „Musíme odbúravať bariéry pre cezhraničné investovanie. Tí podnikatelia, ktorí hľadajú rizikový kapitál, musia mať viac možností, než sa obrátiť na priateľov a známych,“ povedal Katainen.

Viac..  Sociálna poisťovňa odoslala EK odpovede k navrhovanej odvodovej úľave pre potravinárov

Vytvorenie únie kapitálového trhu má Komisia v pláne stihnúť do roku 2019. Proces zavedenia únie bude rozdelený do krátkodobého a dlhodobého horizontu. Zodpovednosť za projekt bola zverená komisárovi pre finančnú stabilitu, finančné služby a kapitálové trhy Únie Jonathanovi Hillovi. Komisia tiež vyzýva na verejnú diskusiu, ktorá by mohla pomôcť zohľadniť predstavy a očakávania súkromného sektora.

Viac z vyhlásenia komisára uvidíte v nasledujúcom videu: 

O mon

Odporúčame pozrieť

Juncker

Junckerov plán sa osvedčil pri podpore zamestnanosti a rastu v celej EÚ

Investičný plán pre Európu – nazývaný aj Junckerov plán – sa veľmi osvedčil pri podpore …

Consent choices