Brusel odklepol štátnu pomoc pre Veľkú Britániu, obyvatelia sa budú môcť výhodnešie pripoistoť proti povodniam

povodeň
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia schválila podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ pripoistenie proti povodniam vo Veľkej Británii. V tomto prípade má podporiť dostupnosť domáceho poistenia za prijateľné ceny proti škodám pri povodniach. Zriadený fond „Flood Re“ bude poskytovať pripoistenie pre domácnosti, ktoré sú vystavené riziku záplav. Komisia dospela k záveru, že takéto pripoistenie nemusí byť dostatočne k dispozícii na súkromnom trhu. Ide preto o krok, ktorý má predchádzať prípadnému zlyhaniu súkromného sektora.

„Je to skvelá ilustrácia toho, ako môžu Komisia a členské štáty spolupracovať pri navrhovaní účinných podporných opatrení, ktoré prispievajú k významným štátnym politickým cieľom,“ povedala Margrethe Vestager, eurokomisárka pre hospodársku súťaž.

Cieľom „Flood Re“ je zabrániť zlyhaniu trhu pre domáce poistenie majetku a umožniť poisťovniam v určitých prípadoch preniesť najvyššie povodňové riziká do zriadeného fondu. Účasť poisťovní v programe je dobrovoľná a rovnako prístupná, čím sa má zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže. Okrem toho program má byť prechodným opatrením na dobu približne 25 rokov. Tým by mali poisťovne získať čas, aby boli následne schopné poskytovať protipovodňové poistenie na prijateľnej úrovni.

O mon

Odporúčame pozrieť

Komisia

EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Európska komisia v pondelok oznámila, že predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci o ďalšie tri mesiace, …

Consent choices