Poď do Turecka – dostaneš 275€ na cestu! Zoberie ťa tam organizácia Magna Carta

logostaz1Magna Carta je mimovládna organizácia (MVO), ktorá pracuje s potenciálom mladých ľudí s cieľom zvýšiť ich osobný rozvoj prostredníctvom voľnočasových aktivít, aktívneho využitia voľného času, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia. Magna Carta NGO bola založená v roku 2013 mládežníckymi lídrami so skúsenosťami s európskymi programami zo Slovenska.

Magna Carta spolupracuje na mnohých programoch a projektoch cez rámec ERASMUS+. Práve teraz hľadajú účastníkov na mobilitu mladých ľudí na týždenný seminar v Turecku s názvom “Hlas mládeže: o krok bližšie k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti práce s mládežou.”

Na seminári sa zúčastnia účastníci z krajín ako Slovensko, Albánsko, Srbsko, Poľsko, Moldavsko, Turecko. Vybratí účastníci majú všetko preplatené prostredníctvom rámca Erasmus+ od cestovania, ubytovania, stravy atď. Uzávierka je do 21.2.2015.

Cieľom projektu je usporiadať jeden týždeň školenia pre pracovníkov s mládežou a skúsených mladých ľudí, aby prehĺbili svoje vedomosti o udržateľnosti v práci s mládežou a nadviazali spoluprácu prostredníctvom plánovania,  písania, či dlhodobého budovania kapacít projektu.

Organizacia MAGNA CARTA je jedna z aktívnych organizácii na Slovensku, preto som sa spýtal dve otázky jej šéfa Ladislava Lorinca.

Ladislav Lorinc
Ladislav Lorinc

Miroslav: Čo môže očakávať mladý človek, ak sa zúčastní na seminári „Hlas mládeže: o krok bližšie k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti práce s mládežou“?

Ladislav: Účastník mȏže v prvom rade očakávať predovšetkým krásny kultúrny zážitok z rozmanitého Turecka. Tréning bude organizovaný v starovekom meste Kahramanmaras, ktoré je známe hlavne výrobou tradičnej, kvalitnej zmrzliny. V letných mesiacoch bežné teploty dosahujú 35 – 40 stupňov, klíma a prostredie je tak výrazne odlišné od tej našej. Napriek tomu, že mesto sa nachádza vzdušnou čiarou relatívne blízko Sýrskych hraníc, prostredie je úplne bezpečné a ponúka krásny prienik tureckej, sýrskej a arabskej kultúry.

Čo sa témy projektu týka, účastník mȏže očakávať svedomitého a skúseného partnera s kvalitným programom. Organizačný tím má dlhoročné skúsenosti s organizovaním projektov. Rovnako kvalita a skúsenosti sa vyžadujú aj od účastníkov samotných.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Hlavnou témou projektu je budovanie dlhodobých partnerstiev, kvalita neformálneho vzdelávania a neformálneho učenia sa a tiež využitie informačno-komunikačných technológií pri práci v neziskovom sektore.

Miroslav: Ako by si naopak ohodnotil udržateľný rozvoj v oblasti práce s mládežou na Slovensku?

Ladislav: Záleží to od toho, ako si vysvetlíme pojem sustainability in “Youth work”.  Ja to vnímam ako ekomonickú, ale aj sociálnu udržateľnosť systematickej práce s mládežou. V kontexte nášho projektu sa jedná o rozširovanie vedomostí, zdieľanie “Good practice” a budovanie dlhodobých partnerstiev.

Na Slovensku v oblasti neformálneho vzdelávania pracujem už 6 rokov a dovolím si tvrdiť, že stále vidím nedostatky toho, ako je tretí sektor na Slovensku vnímaný. Vzťahy s vládnym inštitúciami a ich podpora sú diskutabilné, fundraising v rámci súkromného sektoru je náročný a kvalita chýba najma v začiatkoch. Myslím si, že v porovnaní s Európou máme toho veľa, čo doháňať, ale sme na dobrej ceste aj vďaka podpore a dozore EÚ inštitúcií.

Ak mate záujem sa prihlásiť mailom na magnacarta.sk@gmail.com, navštívte stránku TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš, redaktor zameraný na vzdelávanie a možnosti v EÚ.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices