Miliardy eur pre rozvoj slovenského vidieka znamenajú veľkú príležitosť pre mladých poľnohospodárov

P025148001102-568291Európska komisia schválila Program rozvoja vidieka na Slovensku, ktorý umožňuje našim poľnohospodárom čerpať financie vo výške 2,1 miliardy eur, ktoré sú k dispozícii pre obdobie 2015 – 2020. Približne 75% z týchto prostriedkov pochádza z rozpočtu EÚ a zvyšok z vnútroštátnych finančných prostriedkov. Znamená to dobrú správu pre slovenských hospodárov, lebo majú istotu koľko, ako a kedy môžu investovať.

Program rozvoja vidieka predstavuje druhý pilier v rámci financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020. Program poskytuje členským štátom balík finančných prostriedkov EÚ. Tie môžu štáty riadiť na celoštátnej ako aj regionálnej úrovni v rámci viacročných, spolufinancovaných programov.

Celkovo bolo Európskej komisii predložených 118 programov rozvoja vidieka pre členské krajiny EÚ no zatiaľ bolo schválených len 27.

Program rozvoja vidieka pozostáva z troch hlavných priorít, ktorými sú projektové a neprojektové podpory a ostatné oblasti. Projektové podpory, na ktoré je vyčlenených jedna miliarda a osem miliónov eur budú fungovať na princípe vypísaných výziev. Záujemcovia sa budú hlásiť na predložené projekty a uplatňovať si tak pri plnení podmienok dotácie. Projektové podpory budú rozdelené do 14 projektových skupín, ktoré budú postupne vypisované. Medzi najzaujímavejšie konkrétne projektové skupiny patria:

  • Investície do hmotného majetku fariem
  • Podpora spracovateľ priemyslu
  • Podpora pre zvýšenie pozemkových úprav
  • Zlepšenie životaschopnosti lesov
  • Investície do nových lesných technológií

Na neprojektové podpory je vyčlenených 838 miliónov eur. Na tieto podpory sa nebudú vypisovať výzvy a záujemcovia môžu požiadať o financie kedykoľvek, pokiaľ budú projekty zamerané napríklad na ekologické poľnohospodárstvo, podporu oblasti Natura 2000, skvalitnenie životných podmienok hospodárskych zvierat a mnoho ďalších.

Treťou prioritou sú ostatné oblasti, medzi ktoré patria programy ako Líder, Spolupráca ale aj technická pomoc či zalesňovanie. Na podporu ostatných oblastí je vyčlenených 232 miliónov eur.

Najzaujímavejšou časťou druhého piliera je schéma mladých farmárov, ktorá je dobrou príležitosťou znížiť vekovú hranicu pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva. Táto schéma značne uľahčuje začatie podnikania mladým ľuďom poľnohospodárskeho a veterinárneho zamerania, ktorí majú v súčasnosti na Slovensku problém sa uplatniť.

Na tento program je vyčlenených približne 30 miliónov eur, avšak vláda bude v otázke financovania veľmi flexibilná a je dosť možné, že podpora bude navýšená, keďže sa zatiaľ stretáva len s pozitívnymi ohlasmi.

Pokiaľ sa mladý absolvent strednej alebo vysokej školy poľnohospodárskeho alebo veterinárneho zamerania rozhodne podnikať, bude mať možnosť získať niekoľko benefitov, ktoré doteraz neboli k dispozícii. Bude mať nárok na pridelenie pôdy zo Slovenského pozemkového fondu maximálne na úrovni 28 hektárov. Táto pôda bude prednostne prideľovaná mladým hospodárom a zároveň dostanú začínajúci podnikatelia štartovný nenávratný príspevkový kapitál vo výške 50 000 eur. 70% z tejto sumy dostanú po certifikácii mladého poľnohospodára a 30% na základe ukončenia podnikateľského plánu.

Viac..  Peter Pollák o proteste farmárov: Skončíme bez chleba? VIDEO

K uplatneniu si týchto benefitov je potrebné dodržať určité podmienky. Začínajúci podnikatelia budú musieť vypracovať podnikateľský plán a buď budú minimálne na polovičnej ploche pestovať ovocie alebo zeleninu z kategórie citlivých sektorov (napríklad chmeľ, cukrová repa, …) alebo budú musieť vo zvýšenej miere chovať hospodárske zvieratá. Zaťaženosť by mala byť minimálne na úrovni 0,4 dobytčej jednotky na jeden hektár, pričom jedna dobytčia jednotka je 500 kg živej váhy. Okrem iného budú mladí poľnohospodári zvýhodnení aj pri sapsovej platbe.

„Slovensko patrí v sebestačnosti k najhorším krajinám v EÚ a tento program konečne umožní mladým ľudom nadobudnúť skúsenosti v poľnohospodárskom sektore či v živočíšnej výrobe, pričom budú pracovať na vlastných projektoch. Mladí slovenskí poľnohospodári a veterinári budú mať jedinečnú možnosť ukázať svoje kvality a zlepšiť tak stav poľnosektora v krajine.“ uviedol mladý podnikateľ Ján Šalát, ktorý sa zaujíma o inovácie a trvalo udržateľný biznis na slovenskej aj európskej úrovni.

_MG_2175
Ján Šalát

Cieľom Programu rozvoj vidieka je dosiahnuť zlepšenie v šiestich oblastiach: podpora prenosu znalostí a inovácií, zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti inovačných technológií a udržateľného hospodárstva, podpora organizácie spracovania a zlepšovanie životných podmienok zvierat, zlepšovanie riadenia rizík, obnova a posilnenie ekosystémov , podpora efektívnosti zdrojov a podpora sociálnej inklúzie a znižovanie chudoby.

No a čo znamená schválenie Programu rozvoj vidieka v číslach? Za zmienku stojí podpora živočíšnej a rastlinnej výroby. Najvýraznejšou zmenou je podpora pre farmárov chovajúcich dojnice, ktorá bola vo výške 81 eur za kus ročne, tá sa niekoľkonásobne zvýši na nových 379 eur za kus ročne, čo má výrazne podporiť výrobu mlieka. Farmári tiež začnú dostávať ročnú podporu vo výške 160 eur za každú chovanú jalovicu. Zvýšenej podpory sa tiež dočkajú chovatelia oviec a kôz.

Čo sa týka rastlinnej výroby, výrazne bude podporená integrovaná produkcia zemiakov. Pestovatelia v súčasnosti nedostávajú žiadnu podporu, vďaka schválenému programu sa dočkajú podpory 300 eur ročne za každý 1 hektár využitej pôdy. Pri vybraných druhoch ovocia sa zvýši ročná podpora z 50 eur na 134 eur za 1 hektár pôdy. Pestovatelia viniča si ročne polepšia o takmer 100 eur, keďže sa súčasných 494 eur ročne zvýši na 593 eur ročne za hektár pôdy, na ktorom sa vinič pestuje.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval David Hluško a Miroslav Hajnoš.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Europoslanec Eugen Jurzyca: Banky čaká zmena, budú zavádzať okamžité platby

Zabudli ste poslať faktúru? Vaša banka sa bude musieť prispôsobiť novému systému okamžitých platieb, vďaka …

Consent choices