sulik
Predseda strany Sloboda a Solidarita a europoslanec Richard Sulík. PHOTO: © European Union 2015 - source:EP.

Sulík: Zavádzanie verejnosti ministerstvom životného prostredia bije do očí

sulik
Predseda strany Sloboda a Solidarita a europoslanec Richard Sulík. PHOTO: © European Union 2015 – source:EP.

Predseda strany Sloboda a Solidarita a europoslanec Richard Sulík trvá na svojich tvrdeniach, že nový zákon o odpadoch, ktorý schválila vláda a parlament ho na poslednej schôdzi posunul do druhého čítania, obsahuje viacero kontroverzných častí. “Ide napríklad o narušenie verejnej súťaže či vytváranie monopolu pri spracovaní druhotných surovín. V súčasnosti je na Slovensku 12 spoločností, ktoré spracúvajú druhotný odpad, a z nich má jedna spoločnosť Envi-Pak uzavretých asi 1500 zmlúv s obcami, čo je polovica zo všetkých,” povedal Sulík.

V súvislosti s tvrdením Ministerstva životného prostredia, že Európska
komisia nevidí dôvod na vznik monopolu, Sulík odkazuje:
“Klame a zavádza Ministerstvo životného prostreedia. Európskej komisie
(EK) som sa pýtal, či hrozí riziko vzniku monopolu z dôvodu, že OZV budú
musieť uzatvárať zmluvy s obcami. EK potvrdila, že nie, pretože ide o
legitímny návrh MŽP SR. Následne však EK v rámci vnútrokomunitárneho
pripomienkového konania upozornila, že problémom je to, ako sú zmluvy s
obcami nastavené. Konkrétne podmienka, že jedna obec môže mať uzavretú
zmluvu iba s jednou OZV a vypovedať ju môže iba raz ročne k 30.10. Súčasné
zmluvy medzi ENVI-PAKom a obcami tak získajú exkluzivitu a nebude takmer
možné ich vypovedať. Podľa EK môže dôjsť k narušeniu vnútorného trhu a
vzniku monopolu jednej organizácie. MŽP SR sa dlhodobo vyhýba diskusii o
probléme 1 obec = 1 zmluva a účelovo zavádza vyjadreniami, ktoré sa jej
netýkajú.”

Europoslanec pripomína, že MŽP dostalo niekoľko pripomienok EÚ k
predmetnému zákonu. „Ministerstvo tieto pripomienky neakceptovalo. Jedno z
dvoch ustanovení, ktoré považujeme vzhľadom na riziko monopolizácie za
najvážnejšie, ministerstvo dokonca zatajilo.“

Strana Sloboda a Solidarita dnes organizuje konferenciou o odpadovom
hospodárstve, na ktoré pozvala okrem širokej verejnosti aj predstaviteľov
miest a obcí Slovenska a zástupcom MŽP. „Ministerstvo naše pozvanie
neprijalo. Mrzí ma to o to viac, že sme mohli spoločne dospieť k záverom,
ktoré by mohli zabrániť znevýhodňovaniu občanov Slovenska,“ povedal Sulík.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Sulík označil reakciu MŽP za “miešanie hrušiek s jablkami”: “Komisia sa
predsa vyjadrila k dvom rôznym veciam. Žiadam MŽP, aby nezavádzala
verejnosť svojvoľnou interpretáciou vyjadrení Európskej komisie,” povedal
predseda liberálov a dodal, že ak by na ministerstve čítali správne,
zistili by, EÚ vidí hrozbu v tom, akým spôsobom majú tieto zmluvy byť
uzavreté. “Komisia nevidí problem v uzatváraní zmlúv s obcami, ale v
spôsobe, akým sa uzatvárajú – pretože výsledkom takéhoto postupu je
monopolizácia.”

Správa je vydaná v originálnom znení tlačového oddelenia SaS bez redakčnej úpravy.

O ram

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude zameraný aj na diskusiu o ďalšej generácii vlastných …

Consent choices