buzek
Predseda energetického výboru Jerzy Buzek. PHOTO: © European Union 2015 - EP.

Energetická únia by mohla podporiť rast a zamestnanosť, tvrdí Jerzy Buzek

buzek
Predseda energetického výboru Jerzy Buzek. PHOTO: © European Union 2015 – EP.

Otázky energetiky patria už dlhší čas k tým najdiskutovanejším. Jean-Claude Juncker si pri svojom nástupe na post predsedu Komisie stanovil ako jednu z priorít aj vytvorenie tzv. energetickej únie. Táto téma je aj predmetom dnešnej plenárnej rozpravy s podpredsedom Komisie Marošom Šefčovičom.

Môžete nám vysvetliť, v čom vlastne energetická únia spočíva? Načo je potrebné jej dosiahnutie?

 Energetickú úniu vnímam ako politickú záštitu, ktorá bude zastrešovať všetky príslušné odvetvia i hráčov a ktorá umožní integrovanejší prístup k problémom s energetikou. Môže sa stať silným hnacím motorom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Žiadny členský štát nie je schopný vyriešiť samostatne otázku stabilnej, udržateľnej, konkurencieschopnej a cenovo prijateľnej energie. Práve preto sme sa snažili uplatňovať integrovanú energetickú politiku, no jej pravidlá ešte ani zďaleka nie sú implementované.

Politická situácia u našich hlavných dodávateľov energie, ako napríklad Rusko alebo severná Afrika, je momentálne dosť neistá. Akým spôsobom môže energetická únia zlepšiť našu energetickú bezpečnosť? Môže mať jej vytvorenie dopad na naše vzťahy s Ruskom?

 Vnútorný trh s energiou, vyznačujúci sa vynikajúcimi prepojeniami, v ktorom nebudú žiadne „energetické ostrovy“, nám umožní pomáhať si navzájom a zaručiť tak stály prísun energie pre všetky regióny.

Viac..  Som presvedčený, že požiadavkám farmárov by sa malo vyhovieť, uviedol europoslanec Ivan Štefanec

Energetická únia by nám mala zabezpečiť vnútornú bezpečnosť, odolnosť a schopnosť rozhodovať o tokoch energie. Nie je namierená proti nikomu zvonku. Vývoj našich vzťahov s Ruskom mohol byť pre nás impulzom k tomu, aby sme v našich energetických úvahách zaradili vyššiu rýchlosť, no cieľom energetickej únie rozhodne nie je to, aby sa zmenili vzťahy s Ruskom alebo kýmkoľvek iným.

Akú úlohu by tu mal zohrávať Európsky parlament?

Parlament predovšetkým dohliada na hlavné politické procesy v EÚ. A táto energetická stratégia je určite jednou z nich. Okrem toho je potrebné informovať o tomto ďalekosiahlom koncepte nielen občanov – ktorých zastupujú poslanci Európskeho parlamentu, ale i ďalšie zainteresované subjekty. To, že podpredseda Komisie Maroš Šefčovič vystúpi v Parlamente len niekoľko hodín po oficiálnom vyhlásení plánov energetickej únie, je preto veľmi sľubným znamením.

O ram

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Eurokomisia zaznamenala veľký záujem o päťročnú možnosť spoločných nákupov plynu

Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič oznámil, že EK má vynikajúcu odozvu na novú …

Consent choices