Obchodovanie s emisiami: Čo s nadbytočnými kvótami?

emisie
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Členovia výboru pre životné prostredie podporili návrh reformy systému obchodovania s emisiami (ETS). Ten ktorý v súčasnosti neplní svoju pôvodnú funkciu, ktorou je donucovať podniky k tomu, aby šetrili energiou alebo hľadali moderné, ekologickejšie riešenia. Na emisnom trhu je čoraz viac voľných emisných kvót a ich cena klesla, firmy si tak radšej kúpia lacnú povolenku, ako by mali investovať do zefektívnenia svojich prevádzok. Ako to vyriešiť?

Systém obchodovania s emisiami (ETS) bol založený na to, aby pomohol znížiť emisie skleníkových plynov z priemyslu a bojovať tak proti globálnemu otepľovaniu. Elektrárne, letecké spoločnosti a iné firmy môžu v rámci tohto systému kupovať a predávať emisné kvóty, alebo povolenky na znečisťovanie, ktorých cena by ich mala donútiť k tomu, aby šetrili energiou alebo hľadali iné, ekologickejšie riešenia.

Kde je teda problém?

Ceny týchto kvót sú momentálne veľmi nízke. Dopyt po nich klesol, za čo môže čiastočne i hospodárska kríza, zatiaľ čo ich ponuka sa nezmenila. V roku 2013 tak boli zaznamenané až 2 miliardy prebytočných kvót. Do roku 2020 by sa ich počet mohol zvýšiť na 2,6 miliardy. Keďže kvót je prebytok, firmy nemajú žiadny stimul na to, aby investovali do ekologickejších opatrení, čo podkopáva samotnú podstatu celého systému ETS zameraného na boj proti klimatickým zmenám.

Viac..  Dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o právnom predpise o obnove prírody

Ako to napraviť?

Komisia prišla s nápadom jednoducho stiahnuť tieto nadbytočné povolenky z trhu. Ak ich počet prekročí istý prah, uložia sa do tzv. „rezervy stability trhu“, z ktorej môžu byť v prípade potreby znovu vytiahnuté. Komisia by chcela toto nové opatrenie zaviesť od roku 2021, no poslanci si želajú, aby uzrelo svetlo sveta už koncom roku 2018.

Čo bude nasledovať?

V záujme dosiahnutia konečnej dohody budú teraz poslanci vyjednávať s Radou.

O ram

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices