Odborári z Vyšehradskej skupiny rokovali v Bratislave

Najvyšší predstavitelia odborových konfederácií z Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko), ktoré sú členmi EOK, sa 26. a 27. februára 2015 stretli  v Bratislave na pravidelnom spoločnom rokovaní. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca generálnej tajomníčky EOK Józef Niemec. Hlavnou témou rokovania bola spoločná vízia a stratégia pred nadchádzajúcim Kongresom EOK a zhodnotenie vývoja v jednotlivých krajinách V4.

v4_koz_04

Rok 2015 bude prelomovým rokom pre všetkých európskych odborárov. Na októbrovom Kongrese Európskej odborovej konfederácie v Paríži sa bude rokovať o dôležitých dokumentoch – ako sú Manifest EOK, Program a akčný plán EOK, Postavenie EOK, ktoré reflektujú súčasnú pozíciu odborov v Európe, ale i budúcnosť, ktorej aktívnou súčasťou chcú zástupcovia zamestnancov byť. V takej Európe, kde dôstojná práca a adekvátne sociálne postavenie zamestnancov sú samozrejmosťou. Predstavitelia odborových centrál V4 sa zhodli na potrebe akčnosti predkladaného Manifestu EOK, pričom sa budú o svojich stanoviskách k jednotlivým dokumentom EOK navzájom informovať.

v4_koz_03

Nemenej dôležitá je i otázka personálneho obsadenia nového vedenia Európskej odborovej konfederácie, najmä dosiahnuť regionálnu vyváženosť na jednotlivých postoch. „Toto stretnutie bolo dôležité, keďže sme diskutovali aj o skladbe nového sekretariátu v Bruseli, ktorý bude viest EOK počas nasledujúcich štyroch rokov”, vysvetlil zástupca českých odborárov (ČMKOS) Josef Středula.

v4_koz_02

Počas stretnutia niekoľkokrát zaznelo, že Európa potrebuje taký ekonomický model, ktorý prinesie prospech pre ľudí, rešpektujúc pritom ich pracovné prostredie. To si vyžiada prehodnotenie hospodárskych politík jednotlivých krajín EÚ, oživenie európskej agendy sociálnej politiky vrátane stratégie pre dosiahnutie plnej zamestnanosti a kvalitných pracovných miest, posilnenie ochrany životného prostredia a politiky trvalo udržateľného rozvoja. Na túto agendu by sa mala  V4 zamerať v nasledujúcom období rokov 2015 až 2019. Ako sa vyjadril Jozef Kollár, prezident KOZ SR: „Potrebujeme kvalitnejšie pracovné miesta, čiže investičné projekty musia byť spájané so slušnými pracovnými miestami a kľúčovými princípmi, ako napríklad priorita pracovných kontraktov na dobu neurčitú, princíp rovnakej mzdy za rovnakú prácu a právo kolektívneho vyjednávania.”

Viac..  M. Lexmann k medzištátnej sťažnosti SR v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku

v4_koz_01

Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Nadáciu Friedricha Eberta, sa zúčastnili všetky odborové centrály pôsobiace vo Vyšehradskom regióne: MSZOSZ, SZEF, ASZSZ, ÉSZT, LIGA, MOSZ, OPZZ, NSZZ Solidarnosc, FZZ Forum a ČMKOS vrátane slovenskej KOZ SR.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

praca

EÚ: Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú stále výrazné, upozorňujú odbory

Podľa štúdie Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK) sú ženy v Európe, ktoré vykonávajú práce vyžadujúce …

Consent choices