García Pérez
García Pérez

Iratxe García Pérez o dôležitosti vzdelávania

García Pérez
García Pérez. PHOTO: © European Union 2015 – EP.

8. marca si pripomíname Medzinárodný deň žien. Európsky parlament sa tento rok rozhodol pritiahnuť pozornosť na dôležitosť vzdelávania, keďže vzdelanie je dôležitou súčasťou emancipácie. Naši facebookoví fanúšikovia mali tento týždeň možnosť klásť otázky šéfke výboru pre práva žien Iratxe García Pérez. Prinášame vám výber jej odpovedí na vaše otázky.

Váš výbor je silným ochrancom práv žien. Ako pracujete na otázke vzdelávania? Podarilo sa vám zabezpečiť v našej multikultúrnej Európe vzdelanie pre všetky dievčatá?

Veľmi by som chcela mať moc zabezpečiť právo na vzdelanie pre všetky dievčatá po celom svete. Vzdelávanie je výhradnou kompetenciou vlád jednotlivých štátov, no s určitosťou viem povedať, že v Európe sú všetky dievčatá povinné chodiť do školy a to bez ohľadu na ich náboženské, kultúrne a sociálne prostredie.

Všetci ľudia majú právo na vzdelanie a vlády sú povinné garantovať toto právo i dievčatám. Ja ako predsedníčka výboru pre práva žien a rodovú rovnosť podporujem všetky iniciatívy zamerané na právo žien na vzdelanie.

 Muži a ženy majú často to isté vzdelanie, no ženy stále zarábajú menej ako muži. Prečo je tomu tak?

 Existuje na to viacej dôvodov. Ženy pracujú častejšie na polovičný úväzok, čo znamená, že zarábajú menej. A stále tu ešte existuje tzv. neviditeľný strop, ktorý ženám bráni dostať sa na najvyššie a najlepšie platené pozície. Platy žien sú zvyčajne považované za sekundárny zdroj príjmov a mužom sa dostáva lepšieho platového zaradenia a to aj vtedy, ak vykonávajú tú istú prácu ako ženy.

Viac..  Štipendiá Curie-Skłodowskej: Vyše tisíc výskumných pracovníkov dostane granty v hodnote 260 miliónov

S akými problémami sa ženy stretávajú najčastejšie pri dosahovaní svojich životných cieľov?

 Ich problémy by mali byť v zásade také isté ako tie, s ktorými sa potýkajú muži, no realita naznačuje, že pre ženy je to vždy o čosi ťažšie. V niektorých krajinách ženy nemôžu študovať a nemôžu si dokonca ani samy vybrať manžela.

V Európe môžu ženy slobodne študovať a ich študijné výsledky sú veľakrát lepšie ako výsledky mužov. No aj napriek tomu sú v práci diskriminované, zarábajú menej ako muži a je pre ne veľmi náročné nájsť rovnováhu medzi zamestnaním a rodinným životom. Niektoré sa preto rozhodnú prácu opustiť, aby sa mohli starať o deti alebo iné osoby, ktoré vyžadujú starostlivosť. No keď sa chcú neskôr vrátiť do práce, je pre ne takmer nemožné získať späť ich bývalú pozíciu. Preto sú nútené akceptovať nižšiu pozíciu a tým aj nižší plat.

O ram

Odporúčame pozrieť

Medzinárodný deň vzdelávania: vyhlásenie Európskej komisie a vysokého predstaviteľa

Európska komisia a vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell vydali v predvečer Medzinárodného dňa vzdelávania, ktorý pripadá na …

Consent choices