Jonathan Hill
Jonathan Hill, eurokomisár pre finančnú stabilitu, finančné služby a kapitálové trhy. PHOTO: EC Audiovisual Service.

Kapitálová únia ešte ani nezačala a už má svojich kritikov

Jonathan Hill
Jonathan Hill, eurokomisár pre finančnú stabilitu, finančné služby a kapitálové trhy. PHOTO: EC Audiovisual Service.

Len čo Brusel ohlásil vznik Únie kapitálových trhov (CMU), už sa na ňu zniesla vlna kritiky. K problematike sa vyjadril eurokomisár pre finančnú stabilitu, finančné služby a kapitálové trhy Jonathan Hill, ktorý je za projekt zodpovedný.

V Nemecku pomerne skepticky vníma kapitálovú úniu veľa inštitúcií, najmä sporiteľní a bánk. Majú pocit znevýhodnenia, lebo doteraz bolo ich zastúpenie na európskom finančnom trhu až na úrovni 80 %, čo sa má postupne meniť z dôvodu prílevu nebankového kapitálu.

„Únia kapitálových trhov podľa mňa nie je pre banky žiadnou hrozbou, je to niečo, čo poskytne dodatočné zdroje financovania a navyše aj možnosti pre ľudí, ktorí hľadajú investície. Nemá to nahradiť veľmi dôležitý zdroj financovania, ktorým sú banky v našom systéme. Okrem toho sú tu opatrenia ako je sekuritizácia, ktoré, dúfam, banky privítajú,“ hovorí eurokomisár.

Spomínaná sekuritizácia je premena nelikvidných úverov na likvidné cenné papiere, tým že banky úverové pohľadávky predajú iným spoločnostiam. Následným predajom cenných papierov sa banky dostanú k peniazom, ktoré môžu slúžiť na financovanie nových úverov. V skratke by sekuritizácia mohla priniesť do bankového sektora pohyb, ktorý je potrebný pre hospodársky rast.

Kritici však upozorňujú na problém s transparentnosťou pri novej sekuritizácii. „Pokiaľ viem, panuje široko rozšírený názor, v Komisii aj inde, že pokiaľ dokážeme pripraviť bezpečný systém, ktorý umožní posilniť sekuritizáciu, tak by sme to mali urobiť,“ odpovedá Jonathan Hill.

Viac..  P. Lane: Spomalenie inflácie v eurozóne je vítané, ale musí pokračovať

Ako nesprávne sa vidí aj rozhodnutie vychádzať z toho, že v USA funguje financovanie najmä na kapitálovom trhu, a preto by to bude prospešné aj pre EÚ. Naskytá sa možnosť, že Európa kapitálové trhy nepotrebuje. Hill však upozorňuje, že americký model nebol východiskom pre EÚ a trhy môžu napomôcť rastu. „Máme tu problém nedostatku investícií a naše vlastné trhy nemôžu dostatočne financovať hospodárstvo. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje iných častiach sveta, tak napríklad Čína má rozvinutejšie kapitálové trhy ako máme v EÚ,“ hovorí.

„Očakávam, že ľudia, ktorí majú záujem a najmä tí, ktorí sú na trhu, predložia praktické návrhy a zhodnotia z vlastného pohľadu, aké by mohli byť prekážky. Následne my zapracujeme na tom, aby sme čo najlepšie nastavili priority. Prajem si, aby to bolo niečo, čo smeruje zdola hore,“ dodáva Jonathan Hill. Konzultácie o predpokladanej výslednej podobe Únie kapitálových trhov prebiehajú vo forme zelenej knihy, ktorú predložila Európska komisia.

Viac sa dozviete v nasledujúcom videu:

O mon

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Komisia navrhuje nové pravidlá na podporu investícií do rizikového kapitálu a sociálnych podnikov

Európska komisia navrhla zmeny nariadení o európskych fondoch rizikového kapitálu (EuVECA) a európskych fondoch sociálneho podnikania …

Consent choices