záborská
Anna Záborská. PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Záborská: Rovnoprávnosť žien sa stala zámienkou pre porušenie subsidiarity

záborská
Anna Záborská. PHOTO: © European Union 2015 – Source EP.

Európsky parlament dnes schválil správu belgického poslanca Marca Tarabellu o pokroku v rovnosti medzi mužmi a ženami v EÚ za rok 2013. Popri množstve návrhov zameraných na zlepšenie postavenia žien v EÚ však táto správa obsahuje aj požiadavku na uľahčenie a zjednodušenie potratov. Európska komisia aj Európsky parlament pritom v minulosti opakovane potvrdili, že téma umelého ukončenia tehotenstva patrí podľa platnej Zmluvy o fungovaní EÚ (čl. 168, ods. 7) do pôsobnosti členských štátov.

 „Ľavicoví a liberálni poslanci však urobili zo žien rukojemníčky ich ideológie. Takéto praktiky ostro odmietam. Aj keď by som rada podporila mnohé praktické požiadavky smerujúce k dosiahnutiu rovnakých práv žien a mužov, vždy budem v prvom rade stáť na strane ľudského života,“ vysvetlila svoj postoj slovenská europoslankyňa Anna Záborská, ktorá v záverečnom hlasovaní správu nepodporila.
 
Schválenie Tarabellovej správy nemá priamy dopad na európsku legislatívu. Prijaté uznesenie Európskeho parlamentu však predstavuje oficiálny názor parlamentu, ktorý môže Komisia v budúcnosti využiť pri príprave nových návrhov.
Viac..  Vyšetrovanie Komisie a orgánov na ochranu spotrebiteľov: online influenceri zriedka priznávajú komerčný obsah

O ram

Odporúčame pozrieť

psep

Liberálni europoslanci z viacerých krajín EÚ sa postavili proti Záborskej, s podporou aktivistiek z Poľska

Poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili solidaritu so ženami na Slovensku, ktorých reprodukčné práva sa …

Consent choices