Marc Tarabella
Marc Tarabella. PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Marc Tarabella: Muži a ženy nie sú rovnakí, no mali by mať rovnaké práva

Marc Tarabella
Marc Tarabella. PHOTO: © European Union 2015 – Source EP.

Parlamentný výbor pre práva žien (FEMM) vo svojej každoročnej správe hodnotí pokrok, ktorý sa v EÚ dosiahol v rovnosti mužov a žien. Dnes 9. marca rokuje o správe výboru za rok 2013 celé plénum a zajtra mu bude predložená na hlasovanie. Na jej vypracovanie dohliadal belgický sociálny demokrat Marc Tarabella. Spýtali sme sa ho nielen na dosiahnutý pokrok, ale aj na to, čo je ešte potrebné v tejto oblasti urobiť a najmä ako zmeniť myslenie ľudí.

Ako sme na tom dnes v EÚ v otázke rodovej rovnosti? Na vypracovanie podobnej správy ste dohliadali už v roku 2009, zmenilo sa odvtedy niečo?

 Zaznamenali sme istý pokrok, no veľmi pomalý. Ak budeme týmto tempom pokračovať i naďalej, platové rozdiely sa nám nepodarí odstrániť do roku 2084. Od mojej poslednej správy z roku 2009 sa percento zamestnanosti žien zvýšilo zo 60 na 63%, to však nestačí. Pozornosť treba venovať i kvalite pracovných miest – viac a viac žien pracuje na polovičný úväzok alebo na dobu určitú, čo im prináša len neistotu.

Ktoré problémy je potrebné riešiť prednostne?

Prioritou by malo byť odstránenie násilia páchaného na ženách. Boju proti tomuto násiliu by sme mali venovať celý jeden tematický rok. Bolo by to síce len symbolické, ale o tejto téme je potrebné hovoriť, pretože vo viacerých krajinách je stále tabu

Realitou naďalej ostáva i tzv. sklenený strop brániaci ženám v kariérnom postupe. Zvlášť keď hovoríme o kvótach pre ženy v spoločnostiach kótovaných na burze. Môžeme o tom hovoriť aj tridsať rokov, no na to aby sme videli aj skutočnú zmenu, je potrebné zaviesť záväzné opatrenia. Okrem toho musíme bojovať voči stereotypom – a to už od útleho veku – a ratifikovať Istanbulský dohovor proti násiliu na ženách.

Viac..  Eurobarometer: Európania digitalizáciu cestovných dokladov vnímajú pozitívne

Čo sa týka sexuálnych a reprodukčných práv, táto správa nie je za alebo proti potratom. Je o rovnosti a práve na rozhodnutie, ktoré sú základnými právami.

Ste jedným z mála mužov, ktorí sú členmi výboru pre práva žien. Akú úlohu muži zohrávajú pri zlepšovaní rovnosti pohlaví. Sú pripravení na zmeny?

Mužov, ktorí sú pripravení sa tejto problematike venovať, je stále nedostatok. Voči ľuďom, ktorí bojujú za zrovnoprávnenie mužov a žien, existuje stále plno stereotypov. Musíme zmeniť ľudskú mentalitu. Myslím si, že rodová rovnosť znamená rovnaké práva a rovnaký prístup. Muži a ženy nie sú a nikdy nebudú rovnakí, no mali by mať rovnaké práva.

O ram

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik: Pravidlo za rovnakú prácu rovnaká pláca musí byť nosnou myšlienkou novej legislatívy

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Rozdiel …

Consent choices