Juncker sa zaviazal, že sociálny dialóg dostane nový impulz!

Sociálny dialóg nevyužíva svoj potenciál na EÚ úrovni, ale aj na úrovni členských krajín a preto Európska Komisia prichádza s novým začiatok pre sociálny dialóg.

Európska komisia organizovala 5. marca v Bruseli konferenciu, na ktorej sa zúčastnia predstavitelia európskych a národných organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, poslanci Európskeho parlamentu a zástupcovia lotyšského predsedníctva Rady EÚ.

Táto konferencia s názvom „Nový začiatok pre sociálny dialóg“ bola dôležitým krokom k posilneniu a prehĺbeniu dialógu s rozmanitými sociálnymi partnermi, ktorý má zároveň prispieť k lepšiemu riešeniu hospodárskych a sociálnych výziev, ktorým Európa čelí, v súlade s politickými usmerneniami a pracovným programom Európskej komisie.

16697744676_a5b544b97b_z

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol: „Táto konferencia na vysokej úrovni je jedným z mnohých krokov, prostredníctvom ktorých Komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok zapojiť zamestnávateľov a zamestnancov do tvorby európskych politík, ktoré sa týkajú nás všetkých. Význam takéhoto zapojenia neustále rastie: a to nielen pokiaľ ide o mandát Komisie v súvislosti so správou hospodárskych záležitostí EÚ a úlohu prispieť k utvrdeniu oživenia európskeho hospodárstva udržateľným a spravodlivým spôsobom.“

Počas konferencie prebiehali aj 6 hlavných workshop, ktoré spoločne určia prínos sociálneho dialógu ako európsky semester, pracovnoprávne vzťahy a budovanie kapacít na vnútroštátnej úrovni, makroekonomická stratégia EU, sociálny dialóg a lepšia právna regulácia, jednotný digitálny trh a potreby v oblasti zručností, vzdelávania a odbornej prípravy v meniacom sa pracovnom prostredí.

Účinný sociálny dialóg je základným kameňom európskeho sociálneho modelu. Je predpokladom fungujúceho európskeho sociálneho trhového hospodárstva a je nevyhnutný na podporovanie konkurencieschopnosti aj spravodlivosti.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

kollar002Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár zdôrazňuje: Zdravé pracovné a konštruktívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a odbormi prispievajú ku konkurencieschopnosti najúspešnejších európskych ekonomík. Je potrebne priniesť novy elán do sociálneho dialógu. Áno, v tomto dialógu potrebujeme nový elán, pretože sa dialóg za posledných 10 rokov medzi profesiami oslabil.

Predseda Komisie Juncker sa pred Európskym parlamentom zaviazal, že sociálny dialóg dostane nový impulz. Tento záväzok sa odráža v politických usmerneniach a v pracovnom programe Komisie, ako aj v jej vnútornej organizácii.

16525498867_f2e3524792_z

Bernadette Ségol hovori:„Dialóg nie je len o rozprávaní. Je o dosiahnutí dohôd a realizovaní ich. Je potrebné dosiahnuť jasný záväzok z podnikateľského sektora a inštitúcii Európskej Únie pre vytváranie kvalitných pracovných miest a na pozitívne sociálne i ekonomické dôsledky politiky EÚ. Sociálny dialóg je neoddeliteľnou súčasťou európskeho sociálneho modelu a európskej demokracie.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš, zdroj EK.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

praca

EÚ: Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú stále výrazné, upozorňujú odbory

Podľa štúdie Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK) sú ženy v Európe, ktoré vykonávajú práce vyžadujúce …

Consent choices