PHOTO: Ilustračné. Red.

Postavenie žien sa zlepšuje aj vďaka EÚ. Bez kvót sa vraj nepohneme

PHOTO: Ilustračné, red.
PHOTO: Ilustračné, red.

Naše členstvo v EÚ má markantný podiel na zlepšení legislatívy týkajúcej sa rodovej rovnosti a tiež zlepšení postavenia žien. Tu je rýchly prehľad toho, čo konkrétne sa doteraz podniklo:

  • V roku 2004 bol prijatý Antidiskriminačný zákon. Ten priniesol zásadný rozdiel v zaobchádzaní s mužmi a ženami.
  • Novela Zákonníka z roku 2007 zaviedla rovnaké odmeňovanie za prácu rovnakej hodnoty. Jej uplatniteľnosť v praxi je síce diskutabilná, ale na jej základe majú ženy vždy právo sa v tejto oblasti brániť.
  • Štrukturálne fondy na trhu práce podporili znevýhodnené skupiny, medzi ktoré častokrát patria aj ženy.
  • Balík opatrení k nám prišiel z Európskeho sociálneho fondu. Na jeho základe vznikla napríklad kampaň Keď vyrastiem (kedvyrastiem.sk), ktorá podporuje rovnosť príležitostí.
  • Vznikol Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, ktorý každoročne vydáva správy o rodovej rovnosti.
  • Veľa iniciatív prichádza aj z Európskeho parlamentu, ktorému sa napríklad podarilo zlepšiť legislatívu v oblasti vymáhania výživného.

Boli to práve nedávne oslavy MDŽ, ktoré vytvorili priestor na diskusiu o rodovej rovnosti. Aj keď postavenie žien na trhu práce v porovnaní s mužmi nie je ani zďaleka vyvážené, predsa sme sa vďaka Únii pohli o kúsok ďalej. EÚ  prikladá veľkú dôležitosť téme rodovej rovnosti a odstraňovaniu rodových nezrovnalostí a vytvára tak v dobrom zmysle slova akýsi nátlak venovať sa tejto téme. Aj blížiace sa predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ má za cieľ otvoriť opätovne túto tému.

Viac..  Ch. Michel: EÚ je pripravená podporiť Maroko zasiahnuté zemetrasením

Bez kvót sa vraj nepohneme

Kvóty majú mnoho prívržencov aj odporcov. EÚ sa však nimi každopádne zaoberá -známy je návrh Komisie týkajúci sa kvót na pozíciách v spoločnostiach kótovaných na burze. Jednoducho ide o to, že tieto spoločnosti musia vo svojich predstavenstvách a dozorných radách vytvoriť priestor pre ženy.

Podľa Moniky Flašíkovej Beňovej je zavedenie kvót potrebné. Ako sama povedala: „Po 13 rokoch v aktívnej politike garantujem, že na Slovensku sa ženy bez kvót nikam ďalej nepohnú. Je to úplne evidentné, keď sa pozrieme na najvyšších ústavných činiteľov alebo vládu SR. V EÚ sme pravdepodobne jediný členský štát, ktorý nemá na ministerskom poste ani jednu ženu. To je pre Slovensko veľká hanba. Zavedenie kvót preto má svoj zmysel.“  

O tib

Odporúčame pozrieť

orban

Orbán opäť kritizoval návrh nových pravidiel migrácie EÚ

Prijatie povinnej kvóty migrantov je v rozpore s vôľou Maďarov, uviedol v pondelok na Facebooku …

Consent choices