O rizikách počítačovej kriminality je dobre informovaná necelá polovica Slovákov

pocitac
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Výsledky prieskumu Eurobarometer o kybernetickej bezpečnosti

Počítačová kriminalita predstavuje pre svetovú ekonomiku straty niekoľkých miliárd eur ročne. Dnes je v obehu viac ako 150 000 rôznych vírusov a každý deň sa  milióny ľudí stávajú obeťou počítačovej kriminality. Vzhľadom na neustály nárast trestných činov páchaných v internetovom prostredí v ostatných rokoch vytvorila Európska komisia koordinovanú politiku v úzkej spolupráci členských štátov Európskej únie ako aj ďalších inštitúcií EÚ.

„Digitálne technológie a internet sú dôležitým pilierom európskej ekonomiky. Počet kybernetických útokov však v Európe rastie každým dňom. Európske krajiny si uvedomujú, že ak budú voči týmto hrozbám postupovať jednotlivo, budú ešte viac zraniteľné. Len spoločným postupom a spoluprácou na európskej úrovni možno účinne bojovať proti negatívnym dopadom počítačovej kriminality“, uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Legislatívne opatrenia EÚ, ktoré sú zamerané na boj proti počítačovej kriminalite, sa venujú takým problémom, akými sú napríklad detská pornografia, útoky na informačné systémy, napadnutie online súkromia, online podvody a falšovanie.

V tejto súvislosti zrealizovala Európska komisia prieskum zameraný na zisťovanie názorov európskej verejnosti na kybernetickú bezpečnosť. Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri minulého roku, sa v 28 krajinách EÚ zapojilo celkovo 27 868 respondentov, z toho 1 038 Slovákov. Na Slovensku uskutočnila zber dát agentúra TNS Slovakia.

Využívanie internetu

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že miera využívania internetu sa v jednotlivých členských štátoch výrazne odlišuje. Viac ako polovica obyvateľov Európskej únie (63%) sa na internet pripája každý deň, 13% sa pripája občas a len štvrtina (24%) tvrdí, že internet vôbec nevyužíva. Najvyššia miera využívanie internetu je vo Švédsku (96%), Holandsku (95%) a Dánsku (94%). Naopak, najnižšia je v Rumunsku (54%), Portugalsku (56%), Grécku (58%) a Bulharsku (60%).

Na Slovensku využívajú internet dve tretiny (69%) ľudí – pričom 55% ho využíva denne a 14% občas. Takmer všetci tí (94%), ktorí internet používajú, sa naň pripájajú cez počítač (či už osobný počítač alebo notebook), tretina (38%) cez smartfón a štvrtina (24%) tablet. Užívatelia internetu sú online hlavne kvôli emailom (84%), viac ako polovica si na internete číta spravodajstvo (55%), používa sociálne siete (54%) alebo internetbanking (51%). Tovar alebo služby nakupujú cez internet dve pätiny (44%) opýtaných.

Ktoré z nasledujúcich činností robíte online (v %)

1111

Obavy z počítačovej kriminality

O rizikách počítačovej kriminality je na Slovensku dobre informovaná necelá polovica občanov (47%). Najlepšie sú v rámci EÚ informovaní obyvatelia Dánska, Holandska (obe krajiny po 67%), Švédska (66%) a Veľkej Británie (65%), najhoršie občania Rumunska (31%), Bulharska (34%) a Talianska (37%).

Viac..  Medzinárodní dodávatelia ponúkajú európskym spotrebiteľom takmer 100 miliárd m³ plynu

Aby sa užívatelia internetu vyhli nástrahám počítačovej kriminality, využívajú viaceré bezpečnostné opatrenia. Približne polovica (51%) slovenskej internetovej populácie má nainštalovaný antivírusový softvér a necelá polovica (45%) používa iba svoj vlastný počítač. Tretina užívateľov internetu neotvára emaily od ľudí, ktorých nepozná (35%) a navštevuje len tie internetové stránky, ktoré pozná a dôveruje im (31%). Obavy o online bezpečnosť spôsobili, že poniektorí užívatelia internetu si na Slovensku pravidelne menia heslá (23%), na rôznych stránkach používajú rôzne heslá (20%), prípadne v oveľa menšej miere poskytujú osobné údaje cez internet (18%).

 Viedli vás obavy o bezpečnosť k tomu, že ste niektorým z nasledujúcich spôsobov zmenili používanie internetu? (v %)

222

 

Jednou z možností, ako sa vyhnúť počítačovej kriminalite, je aj spomínaná pravidelná zmena prístupového hesla. Najviac opýtaných si na Slovensku za ostatných 12 mesiacov menilo prístupové heslo na svoj emailový účet (40%). Aspoň raz za rok si internetová populácia mení heslá aj na svojich sociálnych sieťach (27%) alebo na stránkach online bankovníctva (19%).

Skúsenosti s počítačovou kriminalitou

V porovnaní s väčšinou členských krajín Európskej únie, sú obyvatelia Slovenska vystavení kybernetickým útokom v oveľa menšej miere. S počítačovou kriminalitou sa slovenskí užívatelia internetu stretli hlavne v podobe zisteného škodlivého softvéru (vírusy a pod.) na svojom zariadení (28%). 17% má skúsenosť aj s emailom alebo telefonátom, ktorý ich podvodne žiadal o prístup k počítaču alebo o prihlasovacie či osobné údaje. Približne desatina sa už náhodne stretla s materiálom, ktorý podporoval rasovú nenávisť či náboženský extrémizmus (12%) alebo sa stala obeťou online podvodu, pri ktorom zakúpený tovar nebol dodaný, prípadne bol falšovaný alebo iný ako inzerovaný (9%).

 

Ktoré z nasledujúcich situácií ste zažili alebo ste sa stali ich obeťou? (v %)

333

O ram

Odporúčame pozrieť

humanitarna pomoc

Eurobarometer: Podpora humanitárnej činnosti EÚ je silná a stabilná

Výsledky nového prieskumu Eurobarometra ukazujú jasnú podporu humanitárnych aktivít EÚ v 27 členských štátoch. Podľa 91 …

Consent choices