Z trhu EÚ sa stiahlo takmer 2 500 nebezpečných výrobkov

hracky
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia zverejnila nové údaje, z ktorých vyplýva, že v roku 2014 bolo takmer 2 500 výrobkov, od hračiek po motorové vozidlá, zastavených pred vstupom do EÚ alebo odstránených z trhov, pretože boli nebezpečné pre spotrebiteľov v EÚ. Európska komisia a členské štáty EÚ už 12 rokov spoločne pracujú na tom, aby spotrebný tovar umiestňovaný na európske trhy bol bezpečný. Používajú na to systém včasného varovania pre nebezpečné nepotravinové výrobky.

„Každý výrobok v Európe musí byť pre našich občanov bezpečný. Výrobky, ktoré môžu spotrebiteľom uškodiť, sa musia z trhu čo najrýchlejšie odstrániť. Preto sme vytvorili systém včasného varovania. V priebehu rokov sa ukázalo, že ide o veľmi efektívny prostriedok ochrany európskych spotrebiteľov. Je to veľmi praktický príklad spolupráce EÚ v prospech našich občanov,“ uviedla Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

Systém včasného varovania zabezpečuje, že sa informácie o nebezpečných nepotravinových výrobkoch stiahnutých z trhu alebo od používateľov kdekoľvek v Európe rýchlo dostanú k členským štátom a Európskej komisii. Vďaka tomu sa v celej EÚ prijímajú primerané nadväzné opatrenia (zákaz alebo zastavenie predaja, stiahnutie z trhu, stiahnutie od používateľa alebo zamietnutie dovozu colnými orgánmi) a spotrebitelia sú informovaní. V roku 2014 bolo v systéme registrovaných 2 755 takýchto nadväzných opatrení.

Webová stránka systému včasného varovania zaznamenala v roku 2014 takmer 2 milióny návštev a nové vyhľadávacie nástroje umožňujú spotrebiteľom a podnikom lepšie sa informovať o odhaľovaní nebezpečných výrobkov, ako aj o ich stiahnutí.

V súčasnosti je do systému zapojených 31 krajín (EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom).

Ktoré výrobky predstavujú riziko?

Dve hlavné kategórie výrobkov, v prípade ktorých sa museli prijať nápravné opatrenia, boli v roku 2014 hračky (28 %) a oblečenie, textílie a módne doplnky (23 %). Medzi najčastejšie oznamované riziká spôsobené týmito výrobkami patrili riziko poranenia, chemické riziká a riziko udusenia.

Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Najbežnejšie chemické riziká oznámené v roku 2014 sa týkali výrobkov, ako je obuv a kožené výrobky (napr. šesťmocný chróm, látka vyvolávajúca kožné reakcie), hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa (napr. zmäkčovadlo plastov, ktoré môže spôsobiť poruchy plodnosti) a módna bižutéria (napr. škodlivé ťažké kovy).

Odkiaľ pochádzajú?

Čína je aj naďalej krajinou pôvodu, ktorá v systéme včasného varovania figuruje na prvom mieste. Tak ako v roku 2013, aj minulý rok sa 64 % celkového počtu oznámení o nebezpečných výrobkoch týkalo výrobkov pochádzajúcich z Číny. Európska komisia úzko spolupracuje s Čínou prostredníctvom aplikácie „Systém včasného varovania – CHINA“ s cieľom zabezpečiť, aby čínske orgány všetky problémy týkajúce sa bezpečnosti výrobkov riešili na mieste.

Systém včasného varovania v číslach

Celkovo 2 435 oznámení v roku 2014

Tento údaj predstavuje v porovnaní s minulým rokom zvýšenie o 3 %, čo znamená, že spotrebitelia sú lepšie chránení, pretože bolo zastavených viac nebezpečných výrobkov.

2 755 nadväzných opatrení v roku 2014

Keď členské štáty odhalia výrobok, ktorý nie je bezpečný, zadajú túto informáciu do systému včasného varovania. Všetky ostatné krajiny následne vyhľadajú príslušný výrobok na svojom trhu a tie krajiny, ktoré ho nájdu, oznámia, aké nadväzujúce opatrenie vykonali (zákaz alebo zastavenie predaja, stiahnutie z trhu, stiahnutie od používateľa alebo zamietnutie dovozu colnými orgánmi).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices