Európsky parlament schválil pôžičku pre Ukrajinu vo výške 1,8 mld. eur

parlamentPoslanci v stredu schválili návrh na pôžičku pre Ukrajinu vo výške 1,8 miliardy eur, ktorá by mala Kyjevu pomôcť preklenúť krátkodobý deficit platobnej bilancie. Európska únia si peniaze požičia externe a poskytne ich Ukrajine s rovnakou úrokovou sadzbou. Uvoľnenie prostriedkov bude naviazané na plnenie záväzku Ukrajiny v oblasti štrukturálnych reforiem. Tie by mali odstrániť problémy, ktoré prispeli k aktuálnej kríze.

“Výsledkom dnešného hlasovania je silný politický signál, nielen pre Ukrajinu, že Únia za ňou pevne stojí, ale aj pre tie krajiny, ktoré by nás chceli vidieť rozdelených v otázke pomoci Ukrajine,“ uviedol spravodajca Gabrielius Landsbergis (EPP, LT).

Poslanci schválili návrh Komisie bez pozmeňovacích návrhov pomerom hlasov 492 (za): 107 (proti): 13 (zdržalo sa hlasovania).

Problémy Ukrajiny s peňažnými tokmi

Akútna hospodárska kríza Ukrajiny má svoje korene v dlhodobých štrukturálnych problémoch, akým je napríklad korupcia, ktoré boli prehĺbené ozbrojeným konfliktom na východe krajiny, obchodnými sankciami Ruska a eskaláciou sporu o zemný plyn. Ukrajina stratila prístup na medzinárodné trhy pre financovanie dlhu, takže si peniaze nedokáže požičať sama.

Pôvod prostriedkov

Európska komisia získa prostriedky na medzinárodnom trhu s dlhopismi a požičia ich Ukrajine za rovnaký úrok, aký bude platiť EÚ svojim externým veriteľom.

Ukrajina musí poskytnuté financie vrátiť do 15 rokov od ich zapožičania.

Reformy za pôžičku

Na presných podmienkach pôžičky sa ešte musí EÚ a Ukrajina dohodnúť a zakotviť ich do memoranda o porozumení, prostredníctvom ktorého sa Kyjev zaviaže k plneniu reformného programu. Ten by mal Ukrajine pomôcť vyriešiť nahromadené základné nedostatky, ktoré sa do značnej miery zaslúžili o súčasný deficit.

Návrh dohody počíta s reformami v oblasti správy verejných financií a daňovej správy, ako aj s protikorupčnými opatreniami. Reformou by mali prejsť energetický a finančný sektor, prijať by sa tiež mali opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Viac..  Ivan Štefanec: Nedovoľme Rusku zasahovať do vnútorných procesov EÚ

Po podpise dohody medzi EÚ a Ukrajinou budú prostriedky naliate priamo do ukrajinského rozpočtu. Dve tretiny dohodnutej sumy budú uvoľnené do konca roka 2015 a posledná tranža v prvom štvrťroku 2016.

Reakcie slovenských poslancov

„Poskytnutie pomoci Ukrajine je krok správnym smerom, a preto som ho pevne rozhodnutý podporiť. Bez zabezpečenia základných služieb pre obyvateľstvo sa Ukrajina môže iba veľmi ťažko pohnúť smerom k mieru a stabilite. Preto je záujmom celej EÚ, ako aj Slovenska, aby bol tento proces čo najviac urýchlený,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Ukrajina sa nachádza v zlej hospodárskej situácii a vojnový konflikt tento problém ešte prehĺbil. Podporujem poskytnutie makrofinančnej pomoci Ukrajine pod podmienku, že finančné prostriedky budú použité na zníženia chudoby. Súčasne musia byť prijaté opatrenia na boj proti rozšírenej korupcii a na zlepšenie daňovej disciplíny,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Ukrajina je náš sused, ktorý sa ocitol v zložitej hospodárskej i bezpečnostnej situácii. Krajina potrebuje štrukturálne zmeny, odstraňovanie korupcie, či posilnenie podnikateľského prostredia. Podporujem návrh na tento osobitný mechanizmus ako signál podpory novej vláde v jej reformnom úsilí,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Rozšírenie a reforma EÚ: Poslanci žiadajú odvážne rozhodnutia

EÚ potrebuje dlhodobú politickú víziu a inštitucionálne a finančné reformy, aby zabezpečila svoju schopnosť absorbovať …

Consent choices