Monika Smoková
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Smolková kritizuje nezhody medzi Komisiou a Parlamentom o arbitrážnych súdoch

Monika Smoková
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union 2013 EP.

Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) stále vzbudzuje obavy. Najnovšie sa po sociálnom a ekonomickom dumpingu (upravovanie cien za účelom vyradenia konkurencie) a ochrane údajov rozoberá zavádzanie arbitrážnych súdov (ISDS).

Arbitrážny súd má vyplniť medzeru v americkom zákone. „Žiadny americký zákon nezakazuje diskrimináciu zahraničných investorov. Začlenením investícií do dohody sa vyplní medzera, ale iba vtedy, ak sú záväzky vymožiteľné. Len cez ISDS možno vynútiť ich dodržiavanie, lebo v USA sa nemôže uplatňovať medzinárodné právo,“ komentuje Cecilia Malmström, eurokomisárka pre vnútorné záležitosti. Na strane návrhu stojí najmä Komisia, pričom reakcie poslancov sú menej ústretové – podľa nich by investorské spory nemali riešiť súkromné arbitrážne súdy.

„V prostredí fungujúcich súdnych systémov, medzi aké európske určite patria, nie je zavádzanie takéhoto postupu žiaduce. Dopredu by sa totiž predpokladalo, že investor sa nemôže spoľahnúť na domáce súdy v štátoch, kde sa rozhodne investovať. Keďže arbitrážne súdy môžu pozostávať aj z právnikov, ktorí v jednom prípade obhajujú korporácie a v inom sa stanú členom arbitrážneho súdu, ktorý má objektívne rozhodnúť o tom, či boli porušené práva investora, je obava, že nebudú rozhodovať objektívne,“ hovorí slovenská europlankyňa Monika Smolková.

Viac..  Vôbec prvá revízia dlhodobého rozpočtu EÚ pomôže EÚ riešiť jej hlavné výzvy

„Ak nie je možné riešiť investičné spory na vnútroštátnych súdoch, potom zrejme potrebujeme medzinárodný arbitrážny súd s nezávislými sudcami. Nakoniec rozhoduje Parlament. Komisii môžem len odporučiť úzku spoluprácu s Parlamentom, aby sa nestalo, že dohodu odmietneme tak, ako tomu bolo v prípade ACTA,“ konštatuje aj Bernd Lange, europoslanec za sociálnych demokratov.

O spoločnom stanovisku k TTIP bude Parlament najbližšie hlasovať v máji.

Viac sa dozviete v nasledujúcom videu:

O mon

Odporúčame pozrieť

Smolkova

Monika Smolková: Príklady „dobrej praxe“ novej vlády

Denne sme svedkami amaterizmu a nekompetentnosti súčasnej vlády. Jej rozhodnutiami sú občania v čase korona …

Consent choices