Monika Beňová: Rómsku reformu postihuje osud tzv. Columbovej ženy

rom
PHOTO: Flickr.

Inklúzia Rómov je dlhý, náročný a v mnohom bolestivý proces. Vyžaduje si veľkú mieru tolerancie a ústupkov zo všetkých strán. Jeho prospešnosť a nevyhnutnosť z hľadiska udržateľného rozvoja našej spoločnosti nám má pripomínať aj dnešný medzinárodný deň Rómov.

Téma lepšieho zaradenia Rómov do spoločnosti je stále veľmi citlivá a vyvoláva mnoho vášní. „Namiesto konkrétnych opatrení spojených s nevyhnutnou mierou pragmatizmu tu roky počúvame o potrebe rómskej reformy, ktorú však stále viac postihuje osud tzv. Columbovej ženy. Všetci pritom vedia, že riešenie tohto problému už nemožno ďalej odsúvať a predstavuje takú malú časovanú bombu,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová. Netýka sa to pritom len Slovenska, ale viacerých členských krajín Európskej únie (EÚ), kde veľká časť rómskej populácie žije v absolútnej chudobe a vylúčená zo spoločnosti.

„Príslušníci majority by si mali uvedomiť, že integrácia Rómov je prospešná nielen pre toto etnikum, ale aj pre nich samých,“ poznamenala europoslankyňa. Rovnako je podľa nej potrebné pracovať na vysvetľovaní a odstraňovaní existujúcich mýtov a stereotypov, ktoré často účelovo vytvárajú ľudia s cieľom rozličných foriem prospechu. „Radi si ich osvojujú a živia najmä rozličné extrémistické indivíduá a zoskupenia. Tí využívajú existujúcu frustráciu v rámci spoločnosti a Rómov označujú za zdroj všetkého zla, vrátane vlastnej neschopnosti a komplexov,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

O red

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Vzdelávanie rómskych detí na Slovensku sa musí zmeniť

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices