Základná zdravotná starostlivosť by mala byť prístupná pre všetkých

striekacka
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia. A keďže rok 2015 je Európskym rokom rozvoja a mesiac apríl venovaný zdraviu v rozvojových krajinách, pozreli sme sa na to, akú úlohu zohráva Európsky parlament v zlepšovaní zdravotníckych systémov v rôznych častiach sveta.

Keď sa začne hovoriť o zdraví v súvislosti s rozvojovými krajinami, ako prvá vám možno príde na um ebola. No táto tragická a medializovaná epidémia, ktorá vystrašila i Európu, len pritiahla pozornosť na dlhotrvajúce nedostatky v zdravotníctve v treťom svete.

Keď sa v roku 2000 rozhodovalo o rozvojových cieľoch tisícročia, čiže o konkrétnych cieľoch medzinárodného úsilia v oblasti rozvoja, ktoré by mali byť splnené do roku 2015, tri z ôsmych cieľov boli venované zdravotných otázkam: detskej úmrtnosti, zdraviu matiek a epidémiám HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy.

 „Zabezpečenie kvalitnej základnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých je v súčasnosti pre rozvojové krajiny jednou z hlavných výziev. Epidémia eboly v západnej Afrike nám jasne ukázala, že zdravotnícke systémy sú v niektorých častiach sveta nepostačujúce a že je potrebné ich vylepšiť a to čo najrýchlejšie, hovorí o zdravotníckej starostlivosti v rozvojových krajinách šéfka výboru pre rozvoj, britská sociálna demokratka Linda McAvan.

Na zabezpečenie zdravotníckeho personálu, infraštruktúry a vybavenia, ktoré by boli k dispozícii celý čas a nielen počas núdze, sú potrebné investície i politická vôľa. Základne zdravotné služby by mali byť prístupné pre každého, nezáležiac na jeho príjmoch,“ pokračuje poslankyňa.

Úloha Európskeho parlamentu

Európsky parlament opakovane požadoval, aby sa prostriedky vyčlenené na rozvojovú pomoc využívali na podporu zdravotníctva. Pri rokovaniach o nástroji pre rozvojovú spoluprácu, prostredníctvom ktorého EÚ financuje pomoc Latinskej Amerike a Ázii, uspel s požiadavkou, aby bolo v rámci neho na obdobie 2014-2020 vyčlenených minimálne 20% na zdravotníctvo a vzdelávanie. Rovnaký prah Parlament požaduje i pre Európsky rozvojový fond, z ktorého sa financuje pomoc krajinám Afriky, Tichomoria a Karibiku.

Viac..  Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Rozvojové ciele tisícročia koncom tohto roka vypršia a nahradia ich tzv. „ciele trvalo udržateľného rozvoja.“ Európsky parlament pri ich príprave vo svojom uznesení znovu potvrdil, že zdravie je základným ľudským právom. Takisto vyzval k spravodlivej, univerzálnej a udržateľnej ochrane zdravia, so zvláštnym dôrazom na prevenciu úmrtia matiek, novorodencov a detí a k ukončeniu epidémií AIDS, tuberkulózy, malárie a ďalších prenosných chorôb.

„Európsky parlament sa snaží upozorniť na to, že posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti je prioritou. Požaduje, aby EÚ počas tohtoročných rokovaní o náhrade rozvojových cieľoch tisícročia a ich financovaní brala do úvahy i zdravotnú starostlivosť,“ hovorí o úlohe Parlament Linda McAvan. Dodáva, že z vlastnej skúsenosti v Európe vieme, že zdravá populácie je základom toho, aby mohla naša spoločnosť i hospodárstvo prosperovať. Počas Európskeho roka rozvoja je spoločnou výzvou pre celý svet pracovať na tom, aby sa všeobecná zdravotná starostlivosť stala realitou.“

O ram

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Rozvoj spolupráce v oblasti ochrany zdravia prispeje k posilneniu solidarity

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný aj iniciatívam ohľadom európskej zdravotnej únie. …

Consent choices