Komisia zverejnila nové pravidlá výsadby viniča

hrozno
PHOTO: Flickr.

Európska komisia zverejnila nové pravidlá režimu schvaľovania výsadby viniča, vďaka čomu sa vinohradnícke odvetvie EÚ bude môcť každoročne mierne rozvíjať. Ako sa dohodlo v reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2013, nový režim sa bude uplatňovať od 1. januára 2016 a nahradí prechodný režim práv na výsadbu.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Nový systém vytvára priestor, aby sa v reakcii na rastúci svetový dopyt v európskom sektore vinohradníctva a vinárstva postupne zvyšovala produkcia. Členským štátom zároveň poskytuje širokú škálu ochranných opatrení na riešenie možných spoločenských a environmentálnych rizík v jednotlivých vinohradníckych oblastiach.“

Z nedávnej externej štúdie vyplynulo, že napriek nárastu objemu a hodnoty vývozu do tretích krajín od roku 2008 a výraznému zlepšeniu obchodnej bilancie Európska únia naďalej stráca podiel na svetových trhoch. Okrem toho sa podľa prognóz má celková spotreba na svetovej úrovni do roku 2025 zvyšovať, zatiaľ čo v EÚ bude naďalej klesať. Tento trhový trend teda naznačuje, že sektor vinohradníctva a vinárstva EÚ bude v budúcnosti čoraz viac závisieť od vývozu.

Na uverejnených pravidlách sa jednomyseľne zhodli členské štáty aj Európsky parlament. Upravujú, ako by mali členské štáty (na vnútroštátnej úrovni) riadiť systém bezplatných a neprenosných povolení na výsadbu. Rovnako sa nimi zavádza mechanizmus ochranných opatrení v prípade novej výsadby: udeľovanie povolení sa obmedzuje tak, aby sa v jednom členskom štáte vinohradnícka plocha smela rozrastať len o 1 % ročne, pričom členské štáty môžu v odôvodnených situáciách ešte obmedzovať rast na vnútroštátnej či regionálnej úrovni, prípadne rozlišovať medzi oblasťami so zemepisným označením a bez neho. Pravidlá tiež objasňujú prechod zo súčasného systému na nový režim a postup, akým sa platné práva na výsadbu zmenia na povolenia. Práva z rezervy, ktoré sa výrobcom neudelia do konca roku 2015, po tomto dátume zaniknú.

Viac..  Pekári vítajú schválenie podpory Európskou komisiou a vyzývajú Sociálnu poisťovňu, aby konala

O ram

Odporúčame pozrieť

Hogan

EÚ čiastočne zrušila Kambodži bezcolný a bezkvótový prístup na svoj trh

Od 12. augusta, sa na niektoré z typických vývozných výrobkov Kambodže, ako sú odevy, obuv …

Consent choices