Dohoda medzi EÚ a USA by mohla priniesť do obchodov geneticky modifikované potraviny!

GM
Dosiahnutím dohody medzi USA a EÚ sa môžu na pulty našich obchodov dostať geneticky modifikované potraviny. PHOTO: Flickr

90% svetového dopytu sa odohráva za hranicami EÚ. Dohody o voľnom obchode otvárajú trhy, ale aj odstraňujú regulačné bariéry, napr. tarify. Dohoda medzi EÚ a USA o potravinách zahŕňa aj GM potraviny, pri ktorých sa názory ľudí jednotlivých krajín líšia.

Svetová obchodná organizácia preferuje dvojstranné dohody, pretože sú ľahšie dosiahnuteľné. K jednej takej dohode medzi EÚ a USA sa schyľuje v najbližšej dobe. Za Európu rokuje Európska komisia, ktorá však podľa profesora práva na univerzite v Kente Harm Schepera nekoná transparentne. „Komisia teraz nepostupuje úplne správne. Na takéto dohody treba podporu verejnosti, viac transparentnosti a informácií. Musí byť zrejmé, v akom štádiu sú rokovania a v čom sú úskalia dohôd. To Komisia nedodržiava,“ hovorí Scheper.

V spojitosti s touto dohodou sa často skloňuje slovo protekcia. Liberalizácia je však dvojsečná zbraň a obchodná politika je sporná. Aj preto dohoda o bezpečnosti potravín spustila lavínu kritiky a otázok. Ďalšie dve Európske inštitúcie sa rozhodovania v podobných problematikách zúčastňujú minimálne. Európska Komisia v mene Európy zatiaľ uzavrela viac ako 3000 dohôd.

Viac..  EK víta dohodu o navýšení dlhodobého rozpočtu EÚ a posilnení európskej konkurencieschopnosti

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O bed

Odporúčame pozrieť

Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Komisia víta predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o prvom dobrovoľnom rámci EÚ pre certifikáciu …

Consent choices