Eurofondy: Parlament schválil presun nevyužitých prostriedkov do roku 2015

parlament
Európsky parlament. PHOTO: Flickr.

Európsky parlament v stredu schválil zmeny výdavkových stropov vo viacročnom finančnom rámci 2014-2017, ktoré umožnia presun tohtoročných nevyužitých 21,1 mld. eur na roky 2015-2017. Cieľom tohto opatrenia je pomôcť členským štátom financovať nimi spravovaných 300 programov, ktoré boli spustené príliš neskoro, aby mohli čerpať financie vyčlenené na rok 2014.

Zmeny, ktoré navrhla Európska komisia a ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 591 (za): 24 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania), už boli neformálne a jednohlasne odobrené Radou ministrov EÚ.
Nevyužité prostriedky v objeme 21,1 mld. eur, ktoré predstavujú 15% rozpočtu EÚ na rok 2014, boli určené pre 300 programov (47% všetkých programov) vo všetkých členských štátoch.

Tieto programy nemohli byť spustené načas v roku 2014 kvôli neskorému schváleniu ich pravidiel, ktoré následne spomalili prípravu národných programov.

Pochybnosti ohľadom dostupnosti prostriedkov

Viacerí poslanci vyjadrili počas rozpravy obavy ohľadom dostupnosti prostriedkov na pokrytie zvýšených výdajov vyplývajúcich z vyšších stropov na strane záväzkov. Upozornili totiž, že k najväčšiemu zvýšeniu záväzkov, v objeme 16,5 mld. eur, dôjde v roku 2015.

Európska komisia však na tento rok nenavýšila platobné prostriedky (prostriedky určené na reálnu úhradu dodaných služieb).

Ďalší poslanci vyzvali na zjednodušenie postupov, aby sa zabránilo opakovaniu podobnej situácie na začiatku budúceho viacročného finančného rámca v roku 2021.

Ďalší postup

Prvá tranža z celkového objemu nevyužitých 21,1 mld. eur bude prostredníctvom návrhu opravného rozpočtu (DAB2/2015), o ktorom bude výbor EP pre rozpočet hlasovať 16. apríla, presunutá do roku 2015. Viazané rozpočtové prostriedky (záväzky EÚ) sa tak v roku 2015 navýšia o sumu 16,5 mld. eur.

Viac..  Europoslanci hlasovali za posilnenie obranného priemyslu EÚ spoločným obstarávaním

Ďalšie tranže, v objeme 4,5 mld. eur pre rok 2016 a 100 miliónov pre rok 2017, budú prevedené prostredníctvom samostatných návrhov opravných rozpočtov. Viac informácií o nevyužitých prostriedkoch nájdete tu.

Rada by mala prijať svoju formálnu pozíciu k zmenám stropov viacročného finančného rámca a k návrhu opravného rozpočtu DAB2/2015 dňa 21. apríla.

Reakcie slovenských poslancov

„Prijatie operačných programov pre obdobie 2014–20 sa oneskorilo a Slovensko nemohlo vyčerpať časť prostriedkov určených pre rok 2014, na ktoré malo nárok. Bolo nutné odsúhlasiť zmenu celkového Viacročného finančného rámca, aby sa financie nestratili, a aby sa využili v tomto roku,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Podporujem zvýšenie rozpočtu pre oblasti konkurencieschopnosti, rozvoja malých podnikateľov, ako aj do zlepšenia infraštruktúry. Tento finančný rámec musí byť doplnený aj národnými rozpočtami a vyššou podporou výskumu. Pre Slovensko je kľúčové napraviť kritickú situáciu čerpania európskych zdrojov,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

MIRRI pridáva regiónom z eurofondov vyše 200 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) presunulo celú svoju alokáciu priamo na …

Consent choices