Viac ako 20 miliónov detí v EÚ trpí nadváhou! Brusel chce školám preplácať zdravú stravu

Fruit and milk
PHOTO: Flickr.

Spotreba ovocia, zeleniny a mlieka v Európe stále klesá. Viac než 20 miliónov detí trpí  nadváhou a len 30% až 50% mladistvých v EÚ konzumuje odporučenú dennú dávku ovocia a zeleniny. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) pripravuje zmenu legislatívy, ktorou chce podporiť zdravšie stravovacie návyky u detí. Predstavil sériu pozmeňovacích návrhov týkajúcich sa poskytovania ovocia, zeleniny a mlieka na školách.

Podľa AGRI by členské štáty mali investovať viac úsilia a peňazí na podporu zdravej výživy u detí a na podporu spotreby miestnych potravín, „Cieľom je nielen dodávanie zdravých potravín deťom, ale aj naučiť ich lepším stravovacím návykom,“ povedal Marc Tarabella, ktorý vypracoval uznesenie.

Výbor podporil plány na zlúčenie dvoch režimov, ktoré sú v súčasnej dobe oddelené – jeden poskytuje školákom mlieko a druhý ovocie. Zároveň žiada rozšírenie zoznamu potravín oprávnených na financovanie EÚ o mliečne produkty – jogurty, syry či tvaroh.

AGRI ďalej požaduje, aby členské štáty vyčlenili 10% – 20% z prostriedkov EÚ, ktoré dostávajú na vzdelávacie aktivity, napríklad na distribúciu potravín ako je ovocie, zelenina, med, olivy alebo sušené ovocie či na príležitostné návštevy fariem.

Viac..  Europoslanec Peter Pollák: V čom sú európske školy lepšie než naše?

Rovnako aj spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov z fondov EÚ medzi členské krajiny, a to prostredníctvom dvoch hlavných kritérií, podľa podielu 6 až 10 ročných detí v členských štátoch a podľa stupňa rozvoja regiónu.

Súbor pozmeňovacích návrhov schválených výborom by mal byť prerokovaný 27. mája na plenárnom zasadnutí v Bruseli.
#ppsShowPopUp_32

O jac

Odporúčame pozrieť

mdz

Známe novinárky rozprávali študentom o svojej práci, vražda Jána Kuciaka ich zasiahla

Informačná kancelária EP na Slovensku zorganizovala v pondelok 12. marca  v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave …

Consent choices