Jana Žitňanská
Jana Žitňanská. PHOTO: Dominik Foldes.

Jana Žitňanská: Budúci učitelia nie sú pripravení na realitu!

Jana Žitňanská
Jana Žitňanská. PHOTO: redakcia.dom.

Jana Žitňanská je poslankyňa Európskeho parlamentu, predsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Rozprávali sme sa s ňou o problémoch vo vzdelávaní budúcich učiteľov a možnostiach ich riešenia.

Prečo je podľa Vás dôležité sa zaoberať touto témou?

Už dávnejšie som uvažovala zorganizovať workshop týkajúci sa tejto témy, pretože či už sa na pôde európskeho parlamentu rozprávame o zamestnanosti, inováciách, vede, výskume, o budúcnosti každej jednej spoločnosti, tak sa vždy nejako vraciame ku vzdelávaniu. Vzdelávanie je kľúčové  pre budúcnosť jednotlivca, spoločnosti , ale aj krajiny. A keď sa bavíme o kvalitnom vzdelávaní, tak nech už sa na to pozeráme z akejkoľvek strany, vždy je najdôležitejším elementom kvalitný učiteľ. Preto som požiadala odborníkov na Slovensku, aby sme skúsili pomenovať, čo sú najväčšie problémy vo vzdelávaní budúcich pedagógov a pozreli sa na to, čo by sme mohli vylepšiť a napraviť.

V čom spočíva podľa vás hlavný problém vo vzdelávaní budúcich pedagógov?

žitňanská
Europoslankyňa Jana Žitňanská počas konferencie o pedagógoch

Budúci učitelia jednoducho nie sú pripravení na realitu. Nie sú pripravení stretnúť v triede rozmanitosť a nie sú pripravení na tože niektoré deti majú špecifické potreby. Dokonca podľa toho, čo dnes odznelo nielen z úst študentky pedagogiky, ale aj odborníkov z tejto oblasti, budúci učitelia nie sú pripravení ani na to, ako si pripraviť hodinu, ako zorganizovať rodičovské združenieči ako vyplniť triednu knihu. Zisťujeme,že dostávajú počas štúdia množstvo akademických informácií a sú veľmi odborní vo svojom predmete. Pokiaľ ale ide o to, ako tým deťom informácie odovzdať a vedieť s nimi pracovať individuálne, tak sú úplne stratení.

Kde vidíte riešenie tohto problému?

Neexistuje jedno univerzálne riešenie, je to celá plejáda. Jedným z nich je však určite to, aby títo študenti mali viac praxe na dobrých školách, kde sa ich budú ujímať tí učitelia, ktorí už prax majú a budú im poskytovať spätnú väzbu. Druhá vec je, aby didaktické predmety učili študentov pedagogiky ľudia, ktorí sú odborníci z praxe. Dôležité je najmä previazať teóriu s praxou.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Nenechajme si ukradnúť Deň Ústavy
Žitňanská
Europoslankyňa Jana Žitňanská počas konferencie o pedagógoch

Akými krajinami by sa mohlo Slovensko inšpirovať pri zlepšovaní situácie ohľadom vzdelávania mladých pedagógov?

Podľa rôznych prieskumov môžeme vidieť, že Slovensko je na konci rebríčkov, čo sa tejto problematiky týka, a preto by som povedala, že sa môžeme inšpirovať každým, kto je pred nami. Treba si ale uvedomiť, že my teraz nevieme prevziať jeden konkrétny model z inej krajiny a uplatniť ho u nás. To, že by sme sa mohli inšpirovať inými krajinami je fakt. Slovensko musí byť aktívnejšie v účasti v rôznych projektov, kde môžeme zvyšovať kvalifikovanosť a kompetencie našich učiteľov.

Kedy by mohlo nastať na Slovensku zlepšenie tejto situácie?

Rada by som povedala, že to bude veľmi skoro, aby všetky deti mali kvalitné školy a dobrých učiteľov. Aký je ten horizont a kedy sa to celé podarí však záleží na tom, kedy si spoločnosť uvedomí, že tu je tento problém, a začne ho vnímať ako celospoločenský. Pokým je to len pár angažovaných učiteľov a rodičov, tak to nestačí. Spoločnosť si musí najprv uvedomiť,  že vzdelanie našich detí je kľúčové pre budúcnosť tejto krajiny.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Jana Žitňanská.

O dom

Odporúčame pozrieť

materska-skola

Európska komisia a Rada Európy potrebujú pre svoj projekt expertov na inkluzívne vzdelávanie

Európska komisia (EK) a Rada Európy (RE) hľadajú pre potreby naplnenia spoločného projektu 144 poskytovateľov …

Consent choices