Juncker: EÚ pomáha pri tom, aby bol Černobyľ opäť bezpečný

cernobyl
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Európska Únia už poskytuje bezprecedentnú finančnú podporu Ukrajine a my robíme ďalšie kroky na tejto ceste. Prisľúbili sme ďalších 70 miliónov EUR, aby sme zabezpečili úplný návrat k bezpečnému prostrediu na mieste ničivej havárie v Černobyle. Naše činy majú väčšiu váhu než naše slová. EÚ pomáha pri tom, aby bol Černobyľ opäť bezpečný.“

So záväzkom vo výške 70 miliónov EUR, ktorý bol vyhlásený na samite EÚ – Ukrajina, dosiahne celková pomoc približne 360 miliónov EUR, ktoré už boli poskytnuté na dokončenie niekoľkých projektov vrátane nového bezpečnostného krytu, ktorý sa buduje na uzavretie existujúcich „sarkofágov“ a reaktora č. 4, ktoré boli zničené počas havárie v roku 1986.

Cieľom nového bezpečnostného krytu je chrániť životné prostredie pred rádioaktívnym žiarením a poskytnúť infraštruktúru na podporu rozobratia „sarkofágu“, pozostatkov reaktora, ako aj na podporu operácií pri nakladaní s jadrovým odpadom.

Výstavba nového bezpečnostného krytu, ktorú začalo v roku 2010 francúzske konzorcium NOVARKA, je v pokročilom štádiu realizácie. Očakáva sa, že kryt bude položený na reaktor do polovice roka 2017, pričom celkové náklady budú vo výške približne 1,5 miliardy EUR.

Oznámenie prichádza pred konferenciou darcov a jeho cieľom je získať v súčasnosti chýbajúce finančné prostriedky vo výške 615 miliónov EUR a dokončiť plán vybudovania ochranného krytu – zastrešujúci program nového bezpečnostného krytu. Konferencia sa bude konať 29. apríla v Londýne a organizuje ju súčasné predsedníctvo skupiny G-7 (Nemecko) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá spravuje medzinárodné fondy.

Okrem príspevku Európskej komisie poskytli členské štáty EÚ doteraz približne 420 miliónov EUR a očakáva sa, že svoju podporu ešte posilnia na konferencii. EBOR prispeje ďalšími 350 miliónmi EUR, čo bude oznámené na nadchádzajúcej konferencii. Ďalšími hlavnými darcami sú krajiny mimo EÚ ako Spojené štáty, Rusko, Japonsko, Kanada a Čína.

Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Projekt nového bezpečnostného krytu:

Nový bezpečnostný kryt premení danú lokalitu na ekologicky bezpečný systém. Na obdobie minimálne 100 rokov vytvorí časový rámec pre rozvoj a vykonávanie stratégií na zmiernenie rizík pri budúcom zaobchádzaní s poškodeným reaktorom. Nový bezpečnostný kryt sa buduje priamo na mieste a neskôr sa položí na sarkofág, pod ktorým je zničený blok č. 4.

Kryt postavený v roku 1986 nemal byť trvalým riešením a v roku 1997 – vďaka silnej podpore Európskej komisie – skupina medzinárodných expertov z EÚ, USA, Japonska a Ukrajiny dokončila multidisciplinárny program riadenia výstavby známy ako plán vybudovania ochranného krytu (SIP).

V roku 1997 skupina G-7, Komisia a iní darcovia požiadali EBOR, aby v záujme vykonávania SIP vytvorila Fond na ochranný kryt černobyľského reaktora. V roku 2007, 10 rokov po dohode o SIP, bolo dokončených niekoľko hlavných opatrení, čo umožnilo spustenie výstavby nového bezpečnostného krytu.

Černobyľ bude opäť bezpečný:

Európska komisia doposiaľ vyčlenila na černobyľské projekty celkovo viac ako 600 miliónov EUR. Ide o tieto projekty:

  • priemyselné projekty: 480 miliónov EUR – z ktorých 400 miliónov EUR bolo pridelených prostredníctvom medzinárodných fondov a 80 miliónov EUR poskytla priamo Európska Komisia
  • podpora výroby energie: približne 65 miliónov EUR
  • sociálne projekty: približne 15 miliónov EUR
  • výskumné projekty: približne 100 miliónov EUR

O ram

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices