Stáž v rádiu vo Francúzsku (platená: 500EUR)

Eur@dioNantes, európske rádio so sídlom vo francúzskom Nantes, pravidelne prináša informácie a zaujímavosti z diania v EÚ a je podporované Európskou Komisiou.

Ako stážista v Eur@dioNantes budete súčasťou mladého medzinárodného tímu a budete pod taktovkou skúsených francúzskych novinárov. Cieľom stáže je poskytnúť mladým účastníkom praktické skúsenosti a nový pohľad na spôsob podávania informácií z prostredia EÚ .

Mesačný príspevok je 500€!

Stáž začína 24. augusta 2015 a trvá do 29. januára 2016, mesačný príspevok je 500 EUR . Ako stážista budete môcť pracovať vo francúzskom Nantes, avšak každý mesiac budete pravidelne cestovať do Štrasburgu a reportovať priamo z plenárnych zasadnutí!

Pre koho je stáž určená?

  • študent žurnalistiky, politických vied, európskych štúdií
  • záujem o dianie v EÚ
  • vysoká úroveň francúzskeho jazyka
  • bez vekového limitu
  • Deadline : ASAP

Ako sa prihlásiť na stáž?

Prihlášku a potrebnú dokumentáciu je potrebné zaslať priamo do Eur@dioNantes. Zmluva o stáži medzi vašou univerzitou a Eur@dioNantes má byť vyplnená a zaslaná ešte pred prijatím študenta na stáž.

Jednotlivé prihlášky pozorne ohodnotí team Eur@dioNantes, rozhodujúcimi kritériami budú znalosť francúzskeho jazyka, motivácia, predchádzajúce skúsenosti a znalosti. Vybraní kandidáti budú kontaktovaní telefonicky, finálne rozhodnutie bude odoslané poštou.

Pre viac info navštívte oficiálnu stránku TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

K posilneniu európskych obranných kapacít proti čínskemu ekonomickému nátlaku prispela aj Miriam Lexmann

Posilnenie európskych kapacít proti ekonomickému nátlaku zo strany Číny aktuálne prerokovalo a schválilo  plenárne zhromaždenie …

Consent choices