záborská
Anna Záborská, europoslankyňa. PHOTO © European Union 2015

Záborská: Dotácie na tvorbu pracovných miest môžu mať aj neželané dôsledky

záborská
Anna Záborská, europoslankyňa. PHOTO © European Union

Tohtoročný balík pomoci členským štátom na podporu ich úsilia o zapojenie 650.000 mladých ľudí do pracovného procesu bude navýšený na 1 mld. eur. Vyplýva to z návrhu legislatívnych zmien týkajúcich sa Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Zvýšenie prostriedkov na rok 2015 v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých (YEI) sa dotkne 20 členských štátov, vrátane Slovenska, ktorých regióny zápasia s nezamestnanosťou mladých na úrovni viac ako 25%.

Parlament návrh Komisie schválil pomerom hlasov 632 (za): 30 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania).

„Pretekáme s časom a je to Európa, ktorá dáva impulz zamestnanosti mladých. Dosiahnutie solídnej dohody so širokou podporou v rekordnom čase bolo výzvou. Keď sme však odhodlaní, EÚ dokáže konať,“ uviedla parlamentná spravodajkyňa legislatívnych zmien Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR).

„Návrh uznesenia som podporila, no nie som si istá, či verejné dotácie na tvorbu pracovných miest pre mladých nebudú mať aj neželané dôsledky. Mladí ľudia potrebujú získať pracovné skúsenosti. Ale ak popritom nadobudnú presvedčenie, že za ich uplatnenie či výšku príjmu je zodpovedný štát, boli by to veľmi zle investované peniaze,“ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Počet mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov, ktorí nemajú zamestnanie a zároveň nie sú zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, narastá alarmujúcim tempom. Situácia je obzvlášť závažná v členských štátoch, ktoré majú problém s počiatočným financovaním programov na podporu zamestnanosti mladých. Predbežné financovanie má v tejto súvislosti zásadný význam.

„Vítam rozhodnutie zvýšiť počiatočná suma zálohových platieb pre rok 2015 z 1 % na 30 %, čo predstavuje cca 1 miliardu eur. Aj na Slovensku sa nezamestnanosť mladých ľudí  šplhá k 30 %.  Aby boli opatrenia účinné, je potrebné podporovať aktívne podnikateľské činnosti a mikrofinancovanie aj pre malých a stredných  zamestnávateľov,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Rozpočet YEI na roky 2014-2020 predstavuje 3,2 mld. eur, ďalších minimálne 3,2 mld. eur majú členské štáty k dispozícii z prostriedkov vyčlenených v rámci ESF. Európska komisia do februára 2015 schválila 28 z 34 operačných programov YEI, ktoré by ihneď po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel mohli získať až tretinu z celkových prostriedkov vyčlenených pre YEI v rámci sedemročného rozpočtu EÚ.

„Nezamestnanosť mladých je veľkým problémom nielen v EÚ, ale i na Slovensku. Preto je dôležité financovať programy na podporu mladých. Aby sme však vytvorili udržateľné podmienky, je potrebné podporovať mladých v zakladaní podnikov, zjednodušiť pravidlá pre podnikanie a znížiť administratívnu záťaž,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

V dôsledku vyčlenenia 1 mld. eur pre YEI v roku 2015 sa zvýši miera predbežného financovania zo strany EÚ pre projekty na podporu zamestnanosti mladých z 1% – 1,5% na 30%. Nejde však o nové prostriedky, ale o presun financií na obdobie spustenia programov v rámci rozpočtu YEI, ktorý sa touto legislatívnou úpravou nemení.

Medzi členské štáty, ktoré sú do iniciatívy zapojené, patrí aj Slovensko. Ďalšími participujúcimi štátmi sú Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Nové pravidlá uľahčia členských štátom spustenie projektov na boj s nezamestnanosťou mladých, všetky operácie v rámci YEI sa však budú musieť zrealizovať do konca roku 2018. Pre celkový úspech iniciatívy budú kľúčové práve prvé roky jej zavádzania do praxe.

Legislatívne zmeny musí ešte schváliť Rada ministrov EÚ. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť deň po ich publikovaní v Úradnom vestníku EÚ.

„Mladí dnes dostali od Európskeho parlamentu signál, že chceme pre nich urobiť všetko, čo je v našich silách. Tu ale naša práca nesmie skončiť. Záleží na Slovensku, či navýšené financovanie použije zmysluplne. Ak bude hra na efekt a krátkodobé zlepšenie čísel jediným výsledkom, pripravíme mladým ľuďom len ďalšie sklamanie,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Viac..  Ivan Štefanec: Podporujem Ivana Korčoka

O red

Odporúčame pozrieť

elektrina

Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Vďaka aktuálne prijatej reforme bude trh EÚ s elektrinou stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší. Opatrenia zahŕňajúce …

Consent choices