Pedro Silva Pereira. PHOTO: © European Union 2015

Brusel začína tlačiť na členské štáty: Rozvojovým krajinám nepomáhajú tak, ako sa zaviazali

Pedro Silva Pereira. PHOTO: © European Union 2015
Pedro Silva Pereira. PHOTO: © European Union 2015

Poslanci z Výboru pre rozvoj vyzvali členské štáty Európskej únie, aby dodržiavali svoje oficiálne záväzky v rámci rozvojovej pomoci, ktoré predstavujú 0,7 % hrubého národného dôchodku. Do roku 2020 by mal byť tento plán zrealizovaný.

Poslanci tiež zdôraznili, že je potrebné efektívne mobilizovať domáce zdroje v rozvojových krajinách, a že dôležité sú aj príspevky súkromného sektora, o ktorých sa hovorí v uznesení o financovaní rozvoja. Ciele a úlohy neznamenajú nič, pokiaľ nie sú financované. Výsledok hlasovania je známkou toho, že táto snemovňa chce vyslať jasný politický signál o budúcej realizácii a financovaní nového globálneho rozvojového programu na roky 2015-2030. Táto správa predstavuje dôležitý príspevok Parlamentu na pozícii EÚ v konferencii na vysokej úrovni o financovaní rozvoja, ktorá sa uskutoční v Addis Abebe. Konferencia musí byť úspešná, aby mohol byť zabezpečený lepší vývoj politiky po roku 2015,“ povedal spravodajca Výboru pre rozvoj  Pedro Silva Pereira.

Výbor vyzýva EÚ aby presadzovala svoje politické vedenie v celom procese definovania rámca udržateľného rozvoja a vyzýva členské štáty, aby sa znova zaviazali k cieľu oficiálnej rozvojovej pomoci vo výške 0,7 % hrubého národného dôchodku, a aby aspoň 0,2 % hrubého národného dôchodku bolo vyčlenených pre najmenej rozvinuté krajiny. Žiadajú tiež, aby EÚ predložila viacročný rozpočet, časový rozvrh pre škálovanie až do roku 2020, s ohľadom na rozpočtové obmedzenia.

Viac..  Únia kapitálových trhov: EK navrhuje nové pravidlá pre retailových investorov v EÚ

Výbor pre rozvoj hovorí o tom, že mobilizácia domácich zdrojov je predvídateľnejšia a udržateľnejšia ako zahraničná pomoc, a musí byť kľúčovým zdrojom financovania. Výbor zároveň vyzýva Komisiu aby pomohla pri budovaní kapacít v oblasti daňovej správy, riadenia verejných financií a v boji proti korupcii. EÚ a členské štáty by podľa poslancov mali aktívne zakročiť proti daňovým únikom, vytváraniu daňových rajov a prevádzkovaniu nezákonných finančných tokov.

Pripomínajú tiež, že iba verejná podpora nestačí na pokrytie všetkých investičných potrieb v rozvojových krajinách. Vyzývajú preto EÚ, aby spolu s krajinami vytvorila regulačný rámec, ktorý by stimuloval k zodpovednejším a transparentnejším investíciám.

O vik

Odporúčame pozrieť

humanitarna pomoc

Eurobarometer: Väčšina Slovákov súhlasí s tým, že pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách je dôležité

Z tohtoročného prieskumu Eurobarometra o rozvojovej spolupráci EÚ vyplýva, že medzi európskymi občanmi existuje rozsiahla …

Consent choices