Značký archívu: hrubý národný dôchodok

Na vážnejšie kroky a dôležitejšie zmeny je potrebný väčší finančný rozpočet

peniaze

Ak má Európska únia robiť to, k čomu sa zaviazala, potrebuje na to dostatok finančných zdrojov. Sedemročný rozpočet Únie sa označuje ako viacročný finančný rámec. Prispieva doň 28 členských štátov a predstavuje asi 1% hrubého národného dôchodku Únie. Prostriedky smerujú do šiestich oblastí, napr. na rast či riešenie globálnych problémov, pričom isté …

Viac ... »

Oficiálna rozvojová pomoc EÚ dosiahla rekordnú úroveň podielu hrubého národného dôchodku

Európska únia a jej členské štáty si v roku 2015 opäť udržali pozíciu najštedrejšieho svetového poskytovateľa pomoci. EÚ podľa zverejnených údajov poskytla viac než polovicu celkovej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), ktorú minulý rok oznámili členovia Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC). Predbežné čísla ukazujú, že kolektívna …

Viac ... »

Brusel začína tlačiť na členské štáty: Rozvojovým krajinám nepomáhajú tak, ako sa zaviazali

Poslanci z Výboru pre rozvoj vyzvali členské štáty Európskej únie, aby dodržiavali svoje oficiálne záväzky v rámci rozvojovej pomoci, ktoré predstavujú 0,7 % hrubého národného dôchodku. Do roku 2020 by mal byť tento plán zrealizovaný. Poslanci tiež zdôraznili, že je potrebné efektívne mobilizovať domáce zdroje v rozvojových krajinách, a že dôležité sú aj …

Viac ... »
Consent choices