Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia preskúma po Gazprome a Google sektor energetiky

Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Po avizovanom postupe voči gigantom ako Gazprom a Google, si Európska komisia vezme na mušku ďalší sektor. Európska komisia začala sektorové vyšetrovanie v odvetví štátnej pomoci týkajúci sa vnútroštátnych opatrení, ktoré sa týkajú zabezpečenia dostupnosti primeranej kapacity na výrobu elektrickej energie. Ide o vnútroštátne opatrenia, ktorými sa má predísť výpadkom dodávok energie (tzv. „kapacitné mechanizmy“).

Tieto kapacitné mechanizmy zavádza čoraz viac členských štátov s cieľom podporiť investície do elektrární alebo poskytnúť elektrárňam stimuly na podporu ich prevádzky, a to v záujme toho, aby dodávky elektriny vždy uspokojovali dopyt. Komisia uznáva, že tieto verejné opatrenia môžu byť v niektorých prípadoch oprávnené avšak je na členských štátoch, aby preukázali nevyhnutnosť týchto opatrení. Členské krajiny musia zaručiť, aby kapacitné mechanizmy nenarúšali hospodársku súťaž v rámci jednotného trhu EÚ – nemali by napríklad neprimerane zvýhodňovať určitých výrobcov alebo druhy technológií, či vytvárať prekážky, ktoré bránia toku elektrickej energie medzi krajinami EÚ.

Prostredníctvom tohto prieskumu EK zozbiera informácie o kapacitných mechanizmoch a prešetrí sa predovšetkým to, či tieto mechanizmy zabezpečujú dostatočné dodávky elektrickej energie bez toho, aby narúšali hospodársku súťaž alebo obchodovanie v rámci jednotného trhu EÚ. Prieskum dopĺňa stratégiu energetickej únie prijatú Komisiou s cieľom vytvoriť prepojený, integrovaný a bezpečný trh s energiou v Európe.

Viac..  Členské krajiny o tri roky predĺžili globálny režim sankcií EÚ

V rámci odvetvového prieskumu, ktorý je prvým prieskumom podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, sa najprv vyžiadajú informácie o reprezentatívnej vzorke členských štátov, ktoré majú zavedené kapacitné mechanizmy alebo ktoré ich zavedenie zvažujú. Slovensko sa v tejto vzorke krajín nenachádza. Prieskum bude v tejto fáze zameraný na tieto krajiny: Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices