Nezamestnanosť klesá rýchlešie, pomáha mu aj nový program Ľudské zdroje

dušan chrenek
Dušan Chrenek, šéf zastúpenia EK na SR. PHOTO: redakcia/EC/Flickr.

Eurostat zverejnil aktuálne štatistiky týkajúce sa úrovne nezamestnanosti v EÚ. Podľa najnovších údajov Eurostatu je nezamestnanosť v EÚ na úrovni 9,8%, v Eurozóne na úrovni 11.3% (marec 2015), čo je pokles v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom – 10,4% v EÚ a 11,7% v Eurozóne.  

Pre Slovensko je vývoj ešte pozitívnejší, nezamestnanosť klesá rýchlejšie. V marci minulého roka bola na úrovni 13.6%, marec 2015 ukazuje 12.2%. Slovensko dosiahlo pokrok aj v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí, kde je pokles ešte výraznejší, momentálne je na úrovní 24.8 % v porovnaní s 31.6 % v marci 2014. 

Práve ohľadom nezamestnanosti mladých Európsky parlament včera schválil návrh Európskej komisie poskytnúť v tomto roku 1 miliardu eur z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na podporu boja s nezamestnanosťou mladých. Tento balík pomoci by mal pomôcť  650.000 mladým ľuďom zapojiť sa do pracovného procesu.  Prostriedky poputujú v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých (YEI) do 20 členských štátov, vrátane Slovenska.

„Celkový pokles nezamestnanosti na Slovensku ukazuje zlepšovanie ekonomickej situácie na Slovensku. Teší ma, že k viditeľnému poklesu počtu nezamestnaných mladých prispeli aj európske prostriedky. Projekty, ktoré boli takto podporené prinášajú svoje ovocie vo forme konkrétnych pracovných miest pre mladých ľudí. Na ďalšie opatrenia pre zamestnanosť mladých ľudí Slovensko plánuje využiť takmer 200 miliónov eur z európskeho rozpočtu. Naším spoločným cieľom je zabezpečiť, aby každý mladý človek po strate práce alebo skončení štúdia dostal do štyroch mesiacov jednu z troch možností: prácu, odbornú stáž alebo ďalšie vzdelávanie,“ uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Viac..  Komisia a India podpísali dohodu o polovodičoch

Na zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti slúži v programovom období 2014-2020 nový Operačný program Ľudské zdroje. Tento program má rozpočet 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Použitie týchto financií nie je zamerané len na mladých ľudí, ale aj ďalšie skupiny, ako sú matky, dlhodobo nezamestnaní, či ľudia so zdravotným postihnutím. Ďalšou oblasťou je podpora vytvárania dostatočných kapacít v materských školách a jasliach. Prospech z týchto projektov môže pocítiť až 180-tisíc mladých ľudí, 250-tisíc nezamestnaných, i obyvatelia 150 obcí s rómskymi komunitami.

O red

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v EÚ v auguste klesla

Miera nezamestnanosti v eurozóne v auguste 2023 klesla na najnižšiu úroveň v histórii týchto záznamov. …

Consent choices