Chcete grant z Bruselu? Toto by vás mohlo zaujímať

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Na financie zo zdrojov Európskej únie, ktoré sú dostupné vo viacerých oblastiach majú nárok všetci. Pod oblasti spadá zamestnanosť, sociálna inklúzia, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, mestský a regionálny rozvoj, ale aj námorné záležitosti a rybárstvo,  či výskum a inovácie. V neposlednom rade sa k týmto kategóriám radí aj humanitárna pomoc.

Balíky finančnej pomoci sa v odlišujú v rôznych oblastiach. Všetky ale majú spoločné tri základné princípy. Únia nikdy nepreplatí 100 % projektu, ktorý o financovanie žiada. Dotácie teda dopĺňajú iné druhy financovania, ktorými si príjemca nevytvorí zisk, no pomôžu mu dosiahnuť finančnú rovnováhu. Dotácie sa tiež nedajú získať retroaktívne za činnosti, ktoré už boli skončené.

Vyše tri štvrtiny rozpočtu EÚ riadia spoločne národné a regionálne orgány prostredníctvom piatich štrukturálnych a investičných fondov. Ich úlohou je naplniť európsku prorastovú stratégiu s názvom Európa 2020. Hovoríme o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka, Európskom námornom a rybárskom fonde a Kohéznom fonde.

Viac..  Čína varuje EÚ pred uvalením sankcií na svoje spoločnosti v súvislosti s Ruskom

Európsky parlament diskutuje a hlasuje o rozpočtoch všetkých spomínaných fondov. Odporúčania pre čo najefektívnejšie využívanie peňazí môžu poskytnúť aj vnútroštátne a regionálne orgány, ktoré sú za riadenie fondov zodpovedné. Iné fondy riadi Únia samostatne. Granty potom idú priamo konkrétnym projektom či organizáciám podľa konkrétnych politík EÚ. Žiadatelia o grant musia reagovať na výzvu na predkladanie návrhov.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O vik

Odporúčame pozrieť

lexmann

Miriam Lexmann: Slovensko brzdí európske peniaze pre regióny

Brusel, 15. jún 2021 – Kým v zahraničí podpora regiónov cez miestne akčné skupiny (MAS) rastie, Slovensko …

Consent choices