bernd lange
Šéf výboru pre medzinárodný obchod Bernd Lange /vľavo/. PHOTO: European Parliament 2015

Šéf výboru pre medzinárodný obchod: Ľudia stále neveria v TTIP

bernd lange
Šéf výboru pre medzinárodný obchod Bernd Lange /vľavo/. PHOTO: European Parliament 2015

Členovia výboru pre medzinárodný obchod spoločne s komisárkou Ceciliou Malmström rozoberali najnovšie návrhy na to, ako by sa v rámci TTIP mohli urovnávať spory medzi štátmi a zahraničnými investormi. Komisia namiesto arbitráží navrhuje zriadenie medzinárodného investičného súdu. Predseda výboru Bernd Lange považuje túto myšlienku za „krok správnym smerom,“ dodáva však, že na „obnovenie dôvery verejnosti to nestačí.“ 

TTIP v sebe skrýva potenciál vytvoriť najrozsiahlejšiu zónu voľného obchodu na svete. To by mohlo podporiť rast i zamestnanosť na oboch stranách Atlantiku. V spojitosti s touto dohodou sa však vynárajú i obavy z jej možných negatívnych následkov.

Rokovania o TTIP vedie s USA od júla 2013 Európska komisia. Svoju úlohu tu však zohráva i Európsky parlament. Bez jeho súhlasu totiž dohoda nemôže vstúpiť do platnosti. Komisia má preto v záujme brať do úvahy pripomienky poslancov.

Jednou z doteraz nevyriešených otázok zostáva i klauzula o urovnávaní sporov medzi investorom a štátom – tzv.ISDS. A práve to bolo témou rokovania vo výbore pre medzinárodný obchod, ktorého sa zúčastnila i komisárka Cecilia Malmström. Tá poslancom pripomenula, že Komisia vzala do úvahy mnohé z ich pripomienok, nesúhlasí však s tým, aby bola „zmienka o investičnej arbitráži z TTIP jednoducho vypustená.“ Komisia by podľa nej uvítala vytvorenie „efektívnejšieho a metodickejšieho systému, ktorý by v konečnom dôsledku vedel lepšie reagovať na obavy občanov.“

„Potrebujeme záruky, že tento stály súd je jasným záväzkom a nielen súčasťou plánu do budúcnosti,“ vyhlásil v reakcii na slová komisárky predseda výboru Bernd Lange. „Ak si Komisia želá, aby sme túto dohodu podporili, tak potom to musí vziať do úvahy spoločne s ostatnými požiadavkami, ktoré sme jej predložili,“ dodal.

Viac..  EÚ formou finančných záruk podporí IFC v jej úsilí o rekonštrukciu Ukrajiny

Tieňová spravodajkyňa Godelieve Quisthoudt-Rowohl (EĽS, Nemecko) tvrdí, že v princípe podporuje vytvorenie arbitrážneho systému, no nemal by to byť systém „aký poznáme z existujúcich zmlúv.“

O red

Odporúčame pozrieť

nerastne suroviny

Nerasty z konfliktných oblastí: EÚ schválila legislatívu, ktorá má zastaviť financovanie ozbrojených skupín

Európsky parlament schválil legislatívu, ktorá má zastaviť financovanie ozbrojených skupín a potláčanie ľudských práv pri …

Consent choices