Birgit Collin-Langen. PHOTO: © European Parliament 2015

Objednávate si dovolenku cez internet? Po novom vyreklamujete viac

Birgit Collin-Langen. PHOTO: © European Parliament 2015
Birgit Collin-Langen. PHOTO: © European Parliament 2015

Dovolenkári, ktorí si svoj dovolenkový balíček vybavia prostredníctvom internetu a online služieb budú mať rovnakú právnu ochranu ako tradiční zákazníci cestovných kancelárií. Dohodli sa na tom poslanci Európskeho parlamentu a Rada Európy.

Dohoda tiež posilňuje práva rekreantov, v ktorých je zahrnutá možnosť zrušenia zmluvy, ak cena stúpne o viac ako 8 %, tiež získajú pomoc v prípade, že sa vyskytnú nejaké ťažkosti alebo im bude zabezpečená doprava domov, ak sa pôvodná doprava pokazí, či kancelária skrachuje. Po dlhom a ťažkom rokovaní sa nám podarilo posilniť práva cestujúcich, a to najmä v oblasti online rezervácií, ktorých využívanie rýchlo vzrastá.  Brali sme tiež do úvahy záujmy malých a stredných podnikov,“ povedala spravodajkyňa Výboru pre vnútorný trh Birgit Collin-Langenová.

Tento návrh zákona by aktualizoval už existujúce pravidlá EÚ týkajúce sa dovoleniek s komplexnými službami, datované do roku 1990. Odvtedy sa trendy plánovania a nákupu dovoleniek podstatne zmenili, o čom svedčí nielen internetový predaj. Dohoda rozširuje definíciu prázdninových balíkov tak, aby zahŕňala typy ciest zostavených z viacerých prvkov ako lety, ubytovanie či autopožičovňa.

Poslanci do dohody zahrnuli aj prepojené online ponuky (kliknutím na reklamu sa dostanete na web inzerenta), v ktorých majú online kupujúci rovnakú zodpovednosť a ochranu proti platobnej neschopnosti, ako bežne platiaci zákazník predpripraveného balíka v kancelárii. Dohoda tiež hovorí o tom, že v prípade nepredvídaných alebo nevyhnutných udalostí, ako sú teroristické útoky či prírodné katastrofy, je usporiadateľ zájazdu povinný zabezpečiť a zaplatiť pre cestujúcich pobyt na tri noci.

Pred tým ako turisti vstúpia do akéhokoľvek zmluvného vzťahu, bude povinnosťou predávajúceho oboznámiť ich so svojimi právami a s celkovým obsahom dovolenkového balíčka. Poskytnuté musia byť údaje minimálne jedného predávajúceho, ktorý je zodpovedný za služby spolu s tiesňovým telefónnym číslom. Poslanci pridali aj povinnosť, poskytnúť približné časy príchodu a obchodu, a informácie o prípadných dodatočných nákladoch. Turisti by tiež mali získať právo svoj balíček zrušiť do dňa odchodu alebo ho previesť na inú osobu.

O vik

Odporúčame pozrieť

cestovanie, koronavirus

Pomoc pre Slovensko: Komisia schválila 65 miliónov eur na podporu cestovných kancelárií

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 65 miliónov eur na podporu cestovných kancelárií v …

Consent choices