coop

170 rokov družstevného hnutia na Slovensku

Oficiálne je za prvé  družstvo na  svete považované družstvo tkáčov  v Rochdale vo Veľkej Británii založené v decembri roku 1844, teda len necelé tri mesiace pred družstvom – „Spolkom gazdovským“ založeným Samuelom Jurkovičom na Slovensku. Túto skutočnosť je potrebné vyzdvihnúť o to viac, že porovnávame Anglicko ako priemyselne vyspelú „dielňu sveta“ s agrárno – poddanským Slovenskom, ako časťou vtedy zaostalého Uhorska.

Družstvá  postupne vznikali a rozširovali sa v rámci Európy a celého sveta s cieľom plniť hospodárske, sociálne a ďalšie potreby svojich členov, na základe vzájomnej pomoci a svojpomoci.

Dňa 14.mája 2015 usporiadala Družstevná únia Slovenskej republiky (DÚ SR) v Bratislave konferenciu s názvom Samuel Jurkovič – 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku. Cieľom konferencie bolo pripomenúť si obdobie vzniku prvého družstva na Slovensku, jeho význam v čase vzniku, ako aj poukázať na ďalší vývoj, význam a súčasný stav družstevného hnutia.

Družstevná únia SR koordinuje činnosť jednotlivých družstevných zväzov na Slovensku. Jej členské organizácie, COOP PRODUKT SLOVENSKO, Slovenský zväz bytových družstiev, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR a COOP Jednota Slovensko, plnia sociálnu, zamestnaneckú, stabilizačnú a vzdelávaciu funkciu v našom štáte. Zároveň pomáhajú zabezpečovať udržateľnú hospodársku a sociálnu klímu v danom regióne.

9. februára uplynulo už 170 rokov od založenia prvého družstva na európskom kontinente miestnym učiteľom Samuelom Jurkovičom, v Sobotišti. Oficiálne sa za prvé družstvo na svete považuje družstvo tkáčov v Rochdale vo Veľkej Británii založené v decembri 1844, teda len necelé tri mesiace pred družstvom –  Spolkom gazdovským založeným Samuelom Jurkovičom na Slovensku v roku 1845.

„Možno konštatovať, že družstevníctvo prakticky predbehlo svoju dobu. Myšlienku spoločenskej zodpovednosti podnikov, ktorá je dnes aktuálna, družstvá už dávno aplikovali v praxi, a to bez osobitného teoretizovania. Za strategický cieľ v prospech družstiev do budúcnosti na Slovensku možno považovať naďalej ich kontinuálne fungovanie v prospech členov, zákazníkov a obchodných partnerov na požadovanej kvalitatívnej úrovni“, povedal v úvode konferencie pri príležitosti založenia prvého družstva, predseda predstavenstva Družstevnej únie, Vojtech Molnár. Zároveň vyzdvihol skutočnosť, že práve každodennou prácou je potrebné ukázať, že družstevná forma podnikania je akceptovateľná a uplatniteľná takmer vo všetkých sférach a odvetviach spoločenskej činnosti. Popri doteraz známych typoch družstiev (ako sú spotrebné, výrobné, poľnohospodárske a bytové) je dôležité hľadať nové možnosti a vytvárať vhodné podmienky pre zakladanie ďalších typov nových družstiev, napríklad  sociálne, medicínske, zdravotnícke, ako aj kultúrne.

Viac..  Robert Hajšel: Nerobme ľudí ešte chudobnejšími

Dôležitosť družstevnej formy podnikania a jej budúcnosť vyzdvihli vo svojich vystúpeniach predstavitelia členských organizácií Družstevnej únie SR, Vojtech Molnár (predseda predstavenstva SZSD), Gabriel Csollár (predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko), Iveta Chmelová (predsedníčka predstavenstva COOP PRODUKT SLOVENSKO), Milan Mišánik (predseda predstavenstva ZPDaOS SR), Regina Ovesny-Straka (predsedníčka predstavenstva Kooperatíva). Pohľad do histórie, ako aj do súčasnosti družstiev priblížila účastníkom konferencie vo svojom príhovore  Elena Šúbertová z Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Dôležitosť a dobrú spoluprácu s družstevnými organizáciami, ktoré sú  významnými zamestnávateľmi na Slovensku, vyzdvihol vo svojom vystúpení prezident RÚZ Miroslav Kiráľvarga. Zaujímavosti a taktiež aj reálny pohľad na prepojenie školstva s praxou spomenul vo svojom vystúpení hosť zo susednej Českej Republiky, predseda predstavenstva DA ČR Rostislav Dvořák.

Predstavenstvo Družstevnej únie SR udeľuje od roku 1993 zástupcom členských organizácií DÚ SR najvyššie družstevné vyznamenanie, „Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča.“ Nebolo tomu inak ani tento rok. Pri príležitosti tak významného výročia  si 16 jednotlivcov a kolektívov prevzalo ocenenie za mimoriadne zásluhy v sektoroch družstevníctva. Ocenenie získali za dlhoročnú aktívnu činnosť v družstevníctve, aktívny prístup a prínos k rozvoju družstevníctva a družstevnej spolupráci, za rozvoj medzinárodnej družstevnej spolupráce, za aktívnu činnosť v družstevnom vzdelávaní a výchove, ako aj publikačnú činnosť na podporu družstevných myšlienok.

Významná udalosť v histórii slovenského družstevného hnutia, akou bezpochyby bolo založenie „Spolku gazdovského v Sobotišti“,  nesie odkaz potreby neustáleho napredovania družstevníctva ako takého v našej spoločnosti. Dlhodobá realizácia ideí dokázala, že aj v tak náročnej dobe, mnohokrát zmietanej rôznymi ekonomickými krízami, dokázalo družstevníctvo obhájiť svoju podstatu a poslanie. To je zároveň to najkrajšie a najhodnotnejšie vzdanie pocty zakladateľovi Družstevného hnutia na Slovensku, Samuelovi Jurkovičovi. Už 170 rokov sa úspešne darí napĺňať a rozvíjať jeho počiatočnú ideu.

O red

Consent choices