Značký archívu: družstvo

170 rokov družstevného hnutia na Slovensku

coop

Oficiálne je za prvé  družstvo na  svete považované družstvo tkáčov  v Rochdale vo Veľkej Británii založené v decembri roku 1844, teda len necelé tri mesiace pred družstvom – „Spolkom gazdovským“ založeným Samuelom Jurkovičom na Slovensku. Túto skutočnosť je potrebné vyzdvihnúť o to viac, že porovnávame Anglicko ako priemyselne vyspelú „dielňu sveta“ s agrárno – …

Viac ... »
Consent choices