šefčovič
Maroš Šefčovič, podpredseda EK. PHOTO: © European Union, 2015

Šefčovič začína púť po EÚ, vysvetľovať bude energetickú úniu

Na žiadosť predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera, podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič oznámil, že začína sériu návštev členských štátov k Energetickej únii. Cieľom jeho návštev bude zapojiť sa do intenzívneho dialógu s vládami členských štátov, národnými parlamentmi, europoslancami, ako aj kľúčovými partnermi v sektore energetiky, ako aj sociálnymi partnermi, zástupcami priemyslu, podnikateľov a mimovládnych organizácií.

V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch podpredseda EK Maroš Šefčovič postupne navštívi členské štáty, aby im predstavil prínosy, ktoré Energetická únia môže priniesť európskym občanom a podnikom.

Návštevy členských štátov budú zároveň dobrou príležitosťou na diskusiu o otvorených otázkach, ktorým treba čeliť pri implementácii Energetickej únie, ako aj na získanie informácií z oblasti energetiky a klimatických zmien každého členského štátu a zviditeľnenie existujúcich osvedčených postupov po celej Európe.

Energetická únia od svojho zverejnenia vo februári tohto roku získala výraznú podporu od širokého spektra zúčastnených strán, v rámci Európskeho parlamentu, ako aj podporu marcovej Európskej rady, ktorá potvrdila stratégiu Európskej komisie ako základ pre vybudovanie Energetickej únie.

Podpredseda EK Maroš Šefčovič uviedol: ,,Naše spoločné ciele sú jasné: musíme sa oslobodiť z našej energetickej závislosti,  vytvoriť plne integrovaný a konkurencieschopný európsky energetický trh; energetická účinnosť musí získať hlavnú úlohu v našich politikách. Musíme tiež dekarbonizovať našu ekonomiku a spoločnosť a zohrať aktívnu úlohu na nadchádzajúcej konferencii o klimatických zmenách v Paríži, ako aj zamerať naše výskumné úsilie na zachovanie technologického prvenstva  a stať sa svetovým lídrom v obnoviteľných zdrojoch energie. Návštevy členských štátov majú zároveň predstaviť, že Energetická únia môže priniesť skutočné a hmatateľné výhody pre nás všetkých, ak budeme nasledovať európsky, cezhraničný prístup. Je tiež potrebné vysvetliť, že cesta k tomuto cieľu je ešte dlhá a že stále existujú prekážky, z ktorých niektoré predstavujú národné špecifiká členský štátov.“

Návštevy členských štátov budú jedným z príspevkov do prvej správy o stave Energetickej únie, ktorú predloží EK Európskemu parlamentu a Rade na jeseň tohto roku. Správa sa stane významným nástrojom na monitorovanie pokroku implementácie Energetickej únie na európskej, národnej a regionálnej úrovni.

Viac..  Prezident Európskej rady pre inovácie sa stretol s inovačnou špičkou Slovenska

Súbežne s návštevami členských štátov bude EK pokračovať v práci zameranej na predkladanie konkrétnych nových legislatívnych i nelegislatívnych opatrení. Vo februári tohto roku komisár Miguel Arias Cañete už predstavil prvé dve iniciatívy týkajúcich sa koncepcie boja proti celosvetovej zmene klímy (tzv. Parížsky protokol) a cezhraničného prepojenia elektrických sietí. V najbližších mesiacoch EK predstaví ďalšie iniciatívy ako súčasť tzv. letného balíčka, najmä pokiaľ ide o štruktúru trhu s elektrinou, maloobchodný trh, označovanie energetickej účinnosti, a preskúmanie Európskeho systému emisného obchodovania.

O red

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Šefčovič poprial Pellegrinimu úspešný výkon mandátu v časoch mimoriadnych výziev

Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič sa v nedeľu pripojil k blahoželaniu šéfky EK …

Consent choices