Európski federalisti sú sklamaní zo Summitu v Rige

Únia európskych federalistov na Slovensku (UEF Slovakia) oceňuje úsilie Európskej únie ďalej rozvíjať a prehlbovať spoluprácu s krajinami bývalého Sovietskeho zväzu v rámci takzvaného Východného partnerstva. Tento program vytvára predpoklady pre užšiu integráciu postsovietskych republík do európskeho demokratického priestoru.

UEF Slovakia však vyjadruje sklamanie nad závermi summitu Východného partnerstva, ktorý sa konal minulý týždeň v lotyšskej metropole. Riga mala byť zlomovým bodom v procese ďalšieho približovania sa šiestich krajín východnej Európy do únie. O to viac, že summit Východného partnerstva sa konal kvôli pretrvávajúcemu konfliktu na Ukrajine až po dlhých 18 mesiacoch.

Norbert Kuchárik z UEF Slovakia podotýka: „Východné partnerstvo neznamená automaticky prihlášku o členstvo v Európskej únii, zaväzuje úniu k podpore stabilizácie politického systému, k prepojeniu domácich ekonomík s európskym trhom a v neposlednom rade aj k vízovej liberalizácii. Ide o jedinečnú príležitosť, ako priblížiť obyvateľom Ukrajiny, Moldavska, Arménska, Bieloruska, Gruzínska a Azerbajdžanu spoločné európske hodnoty a zároveň im umožniť využívať výhody ekonomickej a politickej integrácie v Európe.“

 

Ďalej približuje: Je preto pre nás sklamaním odklad bezvízového styku pre občanov Ukrajiny a Gruzínska. Domnievame sa, že obe krajiny splnili všetky formálne podmienky pre cestovanie do Európskej únie bez víz a preto nevidíme žiadny racionálny dôvod predlžovať neistotu medzi obyvateľmi týchto krajín, čím sa nepochybne zvyšuje frustrácia a rozčarovanie v ukrajinskej a gruzínskej spoločnosti. Rovnako nás zaráža, že európsky summit v Rige nestanovil konkrétny časový plán prístupového procesu Ukrajiny a Gruzínska do EÚ. Kyjev a Tbilisi potrebujú jasnú perspektívu členstva, inak sa môže stať, že proeurópske nálady medzi Ukrajincami a Gruzíncami ochabnú a verejná mienka prestane postupom času vnímať bruselskú politiku pozitívne. Už teraz badať určitý odklon od prozápadnej orientácie, a to najmä v Gruzínsku, a snahu opätovne nasmerovať zahraničnú politiku týchto štátov smerom k Moskve.“

UEF Slovakia preto apeluje na európskych lídrov, aby neodvracali tvár od východoeurópskych partnerov a konkrétnymi krokmi podporili úsilie Gruzínska a Ukrajiny o plnohodnotné členstvo v únii. Európska únia totiž nie je elitárskym klubom pre pár vyvolených, ale spoločenstvom všetkých hodnotovo blízkych krajín v rámci geografických a kultúrnych hraníc Európy.

Viac..  G. Meloniová: EÚ sa pri poľnohospodároch mýlila, teraz sa musí zmeniť

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Bojujeme za našich farmárov. VIDEO

Tri body nášho programu výboru pre poľnohospodárstvo v Europarlamente boli o Ukrajine. O dovoze poľnohospodárskych …

Consent choices