Viacerým vtákom a morským živočíchom hrozí vyhynutie. Čo treba urobiť?

Podľa nových správ, ktoré  uverejnila Európska komisia, takmer 15 % vtákov a 7,5 % morských rýb v EÚ hrozí vyhynutie. Zelený týždeň 2015, najväčšia európska konferencia venovaná environmentálnej politike,  sa bude zaoberať dôvodmi týchto trendov a spôsobmi boja proti poklesu biodiverzity. Trojdňové podujatie je bezplatné a vstup je otvorený komukoľvek. Všetky stretnutia sa vysielajú naživo cez internet.

Prvý podpredseda Frans Timmermans zodpovedný za udržateľný rozvoj povedal: „Biodiverzitu Európy musíme zachovať. Je kľúčová jednak pre kvalitu nášho života, jednak pre naše hospodárstvo – teda pre naše zdravie i blahobyt. Teraz je v ohrození a musíme zabezpečiť, aby sa jej dostalo náležitej ochrany. Zelený týždeň bude cenným prínosom pre našu prebiehajúcu kontrolu vhodnosti smerníc o prírode. To znamená hľadať spôsoby, ako zlepšiť spôsob ich fungovania a ľahšie ich presadzovať bez toho, aby sme poľavili z cieľov, ktoré sú také dôležité pre našich občanov.“

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella sa vyjadril: Frans Timmermans

Najnovšie červené listiny, ktoré financuje Európska komisia, ponúkajú podobne zmiešaný obraz o európskych voľne žijúcich zvieratách ako nedávna správa o stave prírody a zdôrazňujú naliehavú potrebu konať. Tiež ukazujú, že úsilie o nápravu citlivých ekosystémov môže byť veľmi účinné.

Pre nadmerný výlov, zmeny vo využívaní pôdy, znečistenie, rozvoj infraštruktúry a zmenu klímy aj napriek mnohým úspechom niektorých opatrení na ochranu zvierat počet mnohých druhov rýb stále klesá. Zatiaľ čo populácie tresky škvrnitej a tuniaka modroplutvého sa zotavujú, v prípade iných komerčných druhov je riadenie morských zdrojov menej úspešné. Najohrozenejšie sú žraloky a raje: 40,4 % z nich hrozí vyhynutie a 39,7 % postihuje populačný pokles. Napríklad kriticky ohrozenú poloraju krídlatú (Squatina squatina), ktorá sa kedysi nachádzala vo všetkých európskych vodách, dnes možno nájsť len na Kanárskych ostrovoch.

Viac..  Michal Wiezik: Prírodný turizmus vie byť násobne ekonomicky výkonnejší ako akákoľvek ťažba dreva. VIDEO

Pokiaľ ide o vtáky, ohrozených je 13 % skúmaných druhov z 533 (t. j. 67), vrátane desiatich, ktoré sú kriticky ohrozené (najvyšší stupeň ohrozenia). Tie zahŕňajú dobre známe vtáky ako cíbika stepného, strnádku obojkovú či hvizdáka tenkozobého. Cielené ochranné opatrenia vychádzajúce z iniciatív EÚ však viedli k úspechom: 20 druhov, ktoré kedysi boli ohrozené, je v súčasnosti klasifikovaných ako „najmenej ohrozených“ vrátane pelikána kučeravého, ležiaka úhorového, haje tmavej a sokola bielopazúrového.

Čo robí EÚ na ochranu biodiverzity?

Stratégia EÚ pre biodiverzitu vytyčuje kroky, aby sa do roku 2020 podarilo zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity a ekosystémových služieb. Komisia v súčasnosti realizuje strednodobé hodnotenie tejto stratégie, aby identifikovala možnosti zlepšenia.

Komisia v tomto období navyše kontroluje vhodnosť ekologických právnych predpisov. Počas zeleného týždňa sa uskutočnia osobitné stretnutia, kde sa bude diskutovať o týchto aj iných otázkach. Súčasne do 24. júla prebiehajú online konzultácie o právnych predpisoch o prírode (o smernici o vtáctve a biotopoch).

O ram

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Komisia investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

Európska komisia investuje 90 miliónov EUR do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: …

Consent choices