Viacerým vtákom a morským živočíchom hrozí vyhynutie. Čo treba urobiť?

Podľa nových správ, ktoré  uverejnila Európska komisia, takmer 15 % vtákov a 7,5 % morských rýb v EÚ hrozí vyhynutie. Zelený týždeň 2015, najväčšia európska konferencia venovaná environmentálnej politike,  sa bude zaoberať dôvodmi týchto trendov a spôsobmi boja proti poklesu biodiverzity. Trojdňové podujatie je bezplatné a vstup je otvorený komukoľvek. Všetky stretnutia sa vysielajú naživo cez internet.

Prvý podpredseda Frans Timmermans zodpovedný za udržateľný rozvoj povedal: „Biodiverzitu Európy musíme zachovať. Je kľúčová jednak pre kvalitu nášho života, jednak pre naše hospodárstvo – teda pre naše zdravie i blahobyt. Teraz je v ohrození a musíme zabezpečiť, aby sa jej dostalo náležitej ochrany. Zelený týždeň bude cenným prínosom pre našu prebiehajúcu kontrolu vhodnosti smerníc o prírode. To znamená hľadať spôsoby, ako zlepšiť spôsob ich fungovania a ľahšie ich presadzovať bez toho, aby sme poľavili z cieľov, ktoré sú také dôležité pre našich občanov.“

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella sa vyjadril: Frans Timmermans

Najnovšie červené listiny, ktoré financuje Európska komisia, ponúkajú podobne zmiešaný obraz o európskych voľne žijúcich zvieratách ako nedávna správa o stave prírody a zdôrazňujú naliehavú potrebu konať. Tiež ukazujú, že úsilie o nápravu citlivých ekosystémov môže byť veľmi účinné.

Pre nadmerný výlov, zmeny vo využívaní pôdy, znečistenie, rozvoj infraštruktúry a zmenu klímy aj napriek mnohým úspechom niektorých opatrení na ochranu zvierat počet mnohých druhov rýb stále klesá. Zatiaľ čo populácie tresky škvrnitej a tuniaka modroplutvého sa zotavujú, v prípade iných komerčných druhov je riadenie morských zdrojov menej úspešné. Najohrozenejšie sú žraloky a raje: 40,4 % z nich hrozí vyhynutie a 39,7 % postihuje populačný pokles. Napríklad kriticky ohrozenú poloraju krídlatú (Squatina squatina), ktorá sa kedysi nachádzala vo všetkých európskych vodách, dnes možno nájsť len na Kanárskych ostrovoch.

Viac..  Aktivisti kritizujú podmienky na kožušinových farmách v EÚ a žiadajú ich zákaz

Pokiaľ ide o vtáky, ohrozených je 13 % skúmaných druhov z 533 (t. j. 67), vrátane desiatich, ktoré sú kriticky ohrozené (najvyšší stupeň ohrozenia). Tie zahŕňajú dobre známe vtáky ako cíbika stepného, strnádku obojkovú či hvizdáka tenkozobého. Cielené ochranné opatrenia vychádzajúce z iniciatív EÚ však viedli k úspechom: 20 druhov, ktoré kedysi boli ohrozené, je v súčasnosti klasifikovaných ako „najmenej ohrozených“ vrátane pelikána kučeravého, ležiaka úhorového, haje tmavej a sokola bielopazúrového.

Čo robí EÚ na ochranu biodiverzity?

Stratégia EÚ pre biodiverzitu vytyčuje kroky, aby sa do roku 2020 podarilo zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity a ekosystémových služieb. Komisia v súčasnosti realizuje strednodobé hodnotenie tejto stratégie, aby identifikovala možnosti zlepšenia.

Komisia v tomto období navyše kontroluje vhodnosť ekologických právnych predpisov. Počas zeleného týždňa sa uskutočnia osobitné stretnutia, kde sa bude diskutovať o týchto aj iných otázkach. Súčasne do 24. júla prebiehajú online konzultácie o právnych predpisoch o prírode (o smernici o vtáctve a biotopoch).

O ram

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Komisia investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

Európska komisia investuje 90 miliónov EUR do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: …

Consent choices