Daňové raje, úniky, rozhodnutia a transparentnosť. Vyznáte sa v jednotlivých pojmoch?

Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia rokoval o medzinárodnom rozmere daňových rozhodnutí. Uvedomujeme si, že táto oblasť sa môže mnohým ľuďom zdať zložitá a neprehľadná. Preto sme sa rozhodli vysvetliť vám čo najjednoduchším spôsobom čo znamenajú jednotlivé výrazy týkajúce sa daňovej problematiky.

Daňové rozhodnutie je písomný dokument vydaný daňovým úradom, v ktorom sa uvádza, akým spôsobom sa bude danej firme vyratúvať daň a aké daňové ustanovenia sa pritom použijú. Tieto rozhodnutia sú legálne, no z pohľadu Európskeho práva môžu predstavovať štátnu pomoc. A na tú má právo dohliadať Európska komisia. Daňoví poplatníci môžu tieto rozhodnutia považovať za nemorálne, keďže veľkým firmám odľahčujú ich daňové bremeno.

Vyhýbanie sa daniam možno charakterizovať ako využívanie právnych nástrojov v záujme platenia čo najnižších daní. Tento pojem netreba zamieňať s daňovými únikmi, ktoré sú protiprávne, keďže ide o úmyselnú konanie s cieľom neplatiť žiadne alebo len veľmi nízke dane.

Daňové raje sú krajiny alebo oblasti, ktoré od firiem alebo jednotlivcov, ktorí sa u nich zaregistrujú, nevyžadujú platenie žiadnych alebo nízkych daní. Svojim „zákazníkom“ okrem toho garantujú úplnú diskrétnosť.

Európska komisia prišla v marci tohto roku s legislatívnym návrhom na daňovú transparentnosť. Ide o iniciatívu, v rámci ktorej by mala medzi členskými štátmi prebiehať automatická výmena informácií o daňových rozhodnutiach týkajúcich sa zahraničných firiem.

Viac..  Európski politici privítali odporúčanie EK o Ukrajine a Moldavsku, Zelenskyj netají nadšenie

Ďalším návrhom Komisie je vytvorenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb. Komisia tento návrh zverejnila v marci 2011, no ministri členských štátov sa na ňom doteraz dohadujú v Rade EÚ. Ide o spoločné pravidlá, o ktoré sa môžu firmy oprieť pri výpočte ich zdaniteľných príjmov namiesto toho, aby museli dodržiavať rozličné pravidlá podľa toho, v akej krajine majú svoje prevádzky. Návrh dáva firmám možnosť skonsolidovať všetky svoje zisky a straty v celej Únii. Rozhodnutie o sadzbe dane z príjmov právnických osôb ponecháva na štátoch.

Znižovanie základu dane a presun ziskov je podľa OECD také konanie, ktoré využíva medzery v medzinárodnom daňovom systéme. A to takým spôsobom, že zisky sa umelo presúvajú do krajín, s neexistujúcou alebo len veľmi malou hospodárskou aktivitou, ktoré nemajú dostatočne prepracovaný systém zdaňovania. Firma tu potom vďaka tomu platí len veľmi nízke alebo žiadne dane.

O ram

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Od začiatku volebného mandátu presadzujem transparentnejšie fungovanie Európskeho parlamentu

Obrana demokratických inštitúcií a integrity Parlamentu pred zasahovaním • výzva na väčšiu transparentnosť, integritu a …

Consent choices