Európsky parlament: toto všetko sa bude riešiť tento týždeň

Hlasovanie o odporúčaniach k rokovaniam o dohode TTIP

Odporúčania Európskeho parlamentu vyjednávačom Európskej komisie ohľadom rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) so Spojenými štátmi budú v stredu ráno predmetom rozpravy a napoludnie hlasovania poslancov.

Rozprave bude dominovať téma ochrany investorov (ISDS), ktorá rozdeľuje plénum. Časť poslancov zastáva názor, že ustanovenia o využití súkromného rozhodcovského konania na riešenie sporov medzi investormi a verejnými orgánmi by nemali byť súčasťou textu dohody.

Poslanci budú žiadať zvýšenie úsilia na boj proti ruskej propagande a hrozbám v Čiernom mori

Európska únia a jej členské štáty by mali monitorovať financovanie politických strán v EÚ zo strany Ruskej federácie, vyčleniť prostriedky na boj proti ruskej propagande a zaoberať sa bezpečnostnými hrozbami v Čiernom mori po nelegálnej anexii Krymu. Vyplýva to z návrhov dvoch nelegislatívnych uznesení, o ktorých budú poslanci diskutovať v stredu a hlasovať vo štvrtok.

Maďarský postoj k trestu smrti a imigrácii: Hlasovanie o uznesení

Parlament bude v stredu hlasovať o uznesení, ktoré nadviaže na a zhrnie májovú plenárnu rozpravu s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom a podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom o situácii v Maďarsku.

Predmetom rozpravy bolo vyhlásenie premiéra Orbána o možnom znovuzavedení trestu smrti v krajine a verejná konzultácia o imigrácii, ktorú spustila maďarská vláda.

Inteligentné hraničné kontroly na vstupoch do EÚ: Rozprava s Komisiou a Radou

Predstavuje navrhovaný systém vstupu a výstupu a program registrovaných cestujúcich vhodnú a adekvátnu odpoveď na rastúci počet občanov tretích krajín, ktorí prekračujú hranice EÚ? Túto, ako aj ďalšie otázky súvisiace s dĺžkou uchovávania údajov, ich prístupnosťou pre orgány presadzovania práva a nákladmi na tieto systémy, položia poslanci v utorok predstaviteľom Rady a Komisie.

Silnejší hlas akcionárov pri rozhodnutiach o platoch riaditeľov a nové pravidlá zverejňovania daní z príjmov právnických osôb

Viac..  J. Bóka: : Maďarské predsedníctvo v EÚ bude reprezentovať tých, ktorí chcú zmenu

Parlament bude v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o návrhu smernice, ktorá by umožnila akcionárom spoločností aspoň raz za tri roky hlasovať o firemnej politike odmeňovania ich riaditeľov.

Navrhovaný text zároveň ukladá väčším spoločnostiam a subjektom verejného záujmu, napríklad bankám a poisťovniam, povinnosť zverejňovať výšku zaplatených daní, získaných verejných dotácií a dosiahnutého zisku v krajinách ich pôsobenia.

Šport: Korupčný škandál FIFA, hry v Baku a politickí väzni v Azerbajdžane

Poslanci budú v stredu diskutovať o odhalení korupcie na vysokých miestach v Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) a výzve, aby sa jedným z kritérií výberu usporiadateľov medzinárodných športových podujatí stalo dodržiavanie ľudských práv v kandidátskej krajine. Plénum bude následne vo štvrtok hlasovať o uznesení o korupcii vo FIFA.

Stratégia rodovej rovnosti: Poslanci budú požadovať jasnejšie ciele a lepší monitoring

Nová stratégia rodovej rovnosti EÚ na obdobie po roku 2015 potrebuje jasnejšie ciele a efektívnejší monitoring, ak má pomôcť dosiahnuť skutočný pokrok v boji proti diskriminácii na trhu práce, v oblasti vzdelávania a pri rozhodovaní. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom poslanci diskutovali v pondelok podvečer a hlasovať v utorok napoludnie.

Stratégia energetickej bezpečnosti EÚ: Poslanci zadefinujú kľúčové požiadavky

Poslanci budú v utorok večer diskutovať a v stredu hlasovať o reakcii Európskeho parlamentu na oznámenie Európskej komisie z mája 2014 o Európskej stratégii energetickej bezpečnosti.

O ram

Odporúčame pozrieť

Baerbocková: Mediácia EÚ najlepšou cestou k mieru medzi Azerbajdžanom-Arménskom

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v sobotu uviedla, že európska mediácia je pre úhlavných …

Consent choices