Stážuj v ENISA (Grécko, grant 1000 EUR mesačne, dĺžka aj 1 rok)

Počítače, mobilné telefóny, banky a internet musia s ohľadom na ich nepostrádateľnú úlohu v modernom živote a hospodárstvach navzájom hladko spolupracovať.

Úlohou agentúry ENISA je zabezpečiť v EÚ potrebnú vysokú úroveň bezpečnosti sietí a prenášaných údajov.

V rámci plnenia svojich cieľov agentúra:

  • poskytuje odborné poradenstvo o bezpečnosti sietí a údajov vnútroštátnym orgánom a inštitúciám EÚ;
  • pôsobí ako fórum na výmenuosvedčených postupov;
  • podporuje výmenu kontaktov medzi inštitúciami EÚ, vnútroštátnymi orgánmi a podnikateľmi.

A práve teraz máju otvorené stáže po dobu 6 mesiacov, možnosťou predĺžiť na ďalších 6 mesiacov. Mesačný grant je 1000 EUR mesačne. A cela stáž sa realizuje v sídle ENISA v Grécku.

Ak máte záujem viac informácii môžete nájsť TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

ovzdusie

Komisia víta predbežnú dohodu o čistejšom ovzduší v EÚ

Komisia víta predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revidovanej smernici o kvalite okolitého …

Consent choices