PHOTO: Ilustračné. Red.

Výbor pre práva žien rokuje o Záborskej správe. Vyrovnáme konečne priepasť medzi platmi mužov a žien?

Výbor pre práva žien momentálne prerokováva správu Anny Záborskej o uplatňovaní smernice z roku 2006, ktorá sa týka zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi. Ide o otázku povolania a zamestnania. Iba 12 štátov túto smernicu prenieslo do svojej národnej legislatívy, stále preto pretrváva napríklad výrazný rozdiel v odmeňovaní mužov a žien.

Čo hovorí správa

Na čo sa podľa spravodajkyne Záborskej v záujme zlepšenia situácie treba zamerať? Tu sú niektoré body, ktoré uvádza v návrhu správy k uplatňovaniu spomínanej smernice:

  • porovnať celkový rozdiel v odmeňovaní mužov a žien zaznamenaný v jednotlivých odvetviach
  • určiť základnú motiváciu žien bez ohľadu na ich vzdelanie a nadanie vybrať si pracovné miesto s nižšou trhovou hodnotou.
  • brať do úvahy spojitosť medzi špecifickou úlohou žien ako opatrovateliek detí a ich ochotou prijímať nespravodlivé zaobchádzanie na trhu práce; zároveň zohľadniť význam neplatenej práce žien ako opatrovateliek a primerane uznať hodnotu tejto neplatenej práce
  • odstrániť diskriminačné rozdiely v dôchodkoch
  • vo všetkých členských štátoch zaviesť pojmy „rovnaká práca“ a „práca rovnakej hodnoty“
  • zavedenie opatrení na zvýšenie transparentnosti miezd
  • zavedenie bezplatnej právnej pomoci obetiam diskriminácie

K správe bolo podaných 160 pozmeňujúcich návrhov a hlasovať sa o nej bude budúci týždeň v Bruseli.

Viac..  EK: Rozhodnutia pre sedem štátov EÚ, ktorými sa stanovuje existencia nadmerného deficitu

Dobrovoľnosť ruže neprináša

„Ak sa veci nechajú na dobrovoľnosti a nie sú k problému prijaté určité sankcie, tak sa procesy veľmi ťažko menia. Moje kolegyne z ľavicového spektra žiadajú prísne sankcie voči tým, ktorí nedodržiavajú rovnaké zaobchádzanie na pracovisku,“ hovorí Záborská a zároveň dodáva, že niektoré štáty, ako je napríklad Nemecko, berú takýto postup ako zasahovanie do vnútorných záležitostí. EÚ preto nemôže prijať žiadne sankcie, ktoré by zasahovali do pracovného práva v jednotlivých členských štátoch.                     

O tib

Odporúčame pozrieť

Zaborska

KÚ: Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. Musí ostať trvalým identifikačným osobným údajom

Na programe rokovania parlamentu je aktuálne aj zákon o rodných číslach. Predkladatelia Richard Vašečka a Anna Záborská …

Consent choices