Spoločnosti sa zaväzujú vytvoriť 140 000 nových programov učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy spustilo svoju činnosť 2. júla 2013 v nemeckom Lipsku spoločným vyhlásením predsedníctva Rady EÚ, Komisie a európskych sociálnych partnerov. To bolo doplnené o vyhlásenie Rady a individuálne záväzky krajín EÚ týkajúce sa ďalších opatrení na zvýšenie množstva, kvality a ponuky učňovskej prípravy.

Združenie spája verejné orgány, obchodné komory, zástupcov priemyslu a remesiel, podniky, sociálnych partnerov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, zástupcov regiónov, mládežníckych a neziskových organizácií, expertné skupiny a výskumné ústavy, pričom jeho cieľom je podpora systémov a iniciatív učňovskej prípravy v Európe.

S Talianskom a Českou republikou, ktoré sa pripojili, prijalo národné záväzky už 26 členských štátov EÚ. Dnes združenie za svojich najnovších členov privítalo aj Nórsko a Švajčiarsko, ktoré sú členskými krajinami EZVO, a kandidátske krajiny Albánsko, Čiernu Horu a Turecko.

V rámci Európskeho združenia učňovskej prípravy bolo od roku 2013 prijatých spolu už 84 záväzkov od spoločností a iných partnerov.

Boj proti nezamestnanosti mladých ľudí je jednou z hlavných priorít Európskej komisie. Kvalitné programy učňovskej prípravy pomáhajú mladým ľuďom získať zručnosti a kľúčové kompetencie, ktoré sú pre úspech na pracovnom trhu nevyhnutné. K Európskemu združeniu učňovskej prípravy, ktoré koordinuje Európska komisia, sa pripojilo viac než štyridsať spoločností a iných organizácií, ktoré sa zaviazali, že zlepšia a rozšíria učňovskú prípravu mladých ľudí. Tieto spoločnosti ponúknu celkovo 140 000 príležitostí pre mladých učňov a stážistov. Európska komisia je odhodlaná aj naďalej zlepšovať ponuku, kvalitu a imidž učňovského vzdelávania.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová k tomu uviedla:Srdečne vítam našich nových partnerov, ktorí vstúpili do združenia učňovskej prípravy. Pomoc mladým ľuďom z Európy pri získavaní kvalitných pracovných miest je jednou z mojich hlavných priorít. Spolu vytvoríme pre mladých ľudí nové príležitosti na získanie zručností a skúseností potrebných pre trh práce. Budem veľmi rada, keď si z tejto iniciatívy vezmú v budúcnosti príklad aj ďalšie spoločnosti a organizácie.“

Nové záväzky boli podpísané v Rige počas zasadnutia ministrov zodpovedných za odborné vzdelávanie a prípravu, európskych sociálnych partnerov a Komisie, ktoré sa uskutočnilo v rámci lotyšského predsedníctva. Niektoré hlavné obchodné záväzky:

  • Adecco poskytne do roku 2017 odbornú prípravu založenú na praxi pre 5 000 mladých ľudí, a to buď v hlavnom podniku alebo jednej zo svojich partnerských spoločností.
  • AXA ponúkne do roku 2018 mladým ľuďom 20 000 pracovných príležitostí, z čoho bude 10 000 trvalých pracovných zmlúv na dobu určitú i neurčitú a 10 000 platených miest pre učňov a stážistov.
  • BMW rozšíri odbornú prípravu v medzinárodnom meradle aj prostredníctvom prispôsobených duálnych vzdelávacích programov poskytujúcich praktickú prípravu v Nemecku a kvalifikáciu v Španielsku. BMW plánuje každoročne prijať 1 500 nových učňov.
  • Safran vypracuje programy učňovskej prípravy vo svojich európskych pobočkách a podporí medzinárodné programy mobility. Safran plánuje každoročne prijať 2 až 3 tisíc nových učňov.
  • Capita ponúkne mladým ľuďom v tomto roku viac ako 500 učňovských miest a bude v tejto iniciatíve spolupracovať s ďalšími veľkými zamestnávateľmi, okrem iného prijatím a vyškolením 400 učňov pre štátnu správu a vyše 600 učňov pre banky.
  • CSR Europe pomôže podnikom v rámci svojej siete pri skvalitňovaní ich systémov učňovského vzdelávania a stáží, čím do konca roku 2017 umožní 50 000 mladým ľuďom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.
Viac..  EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

K združeniu sa pripájajú aj spoločnosti Bertelsmann, Saica a Verallia Saint-Gobain.

Európski sociálni partneri predložili nové záväzky v oblasti stavebníctva, chemického priemyslu, obchodu a v odvetví vzdelávania. Päť nových záväzkov predložili národné odborové zväzy učiteľov a jeden francúzsky odborový zväz v odvetví energetiky. Ďalšie kľúčové záväzky prijala škótska vláda, Európska asociácia regionálnych a miestnych samospráv pre celoživotné vzdelávanie a expertná skupina nadácie Bertelsmann.

Títo noví členovia sa pripoja k súčasným členom a členským krajinám Európskeho združenia učňovskej prípravy.

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Thyssen

EÚ chce aj naďalej posilňovať pozíciu odborného vzdelávania a prípravy

Dnešným dňom sa končí Európsky týždeň odborných zručností 2018, ktorý Európska komisia zorganizovala v spolupráci …

Consent choices