Značký archívu: Marianne Thyssenová

Primerané dôchodky: Ľudia by mali pracovať až do dosiahnutia dôchodkového veku

Správa o primeranosti dôchodkov, ktorú každé tri roky vypracúva Výbor pre sociálnu ochranu EÚ, monitoruje na úrovni EÚ mieru, do akej dôchodky poskytujú ľuďom dostatočný príjem v starobe, ochranu proti chudobe a umožňujú im dôstojnú životnú úroveň. Posudzuje minulé opatrenia kľúčových reforiem zamerané na zabezpečenie primeraných a finančne udržateľných dôchodkov, …

Viac ... »

Utečenci zatienili domáce problémy. Brusel opäť rieši nezamestnanosť EÚ

Európska komisia navrhla usmernenia pre členské štáty s cieľom lepšie pomáhať dlhodobo nezamestnaným vrátiť sa do práce. Po opätovnom spustení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v máji je to ďalšia konkrétna iniciatíva v rámci širšej hospodárskej a sociálnej agendy Junckerovej Komisie, ktorej cieľom je posilniť vytváranie pracovných miest, obnovu hospodárstva …

Viac ... »

Takmer 30 000 pracovníkom bola v rokoch 2013 a 2014 poskytnutá podpora z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

V období rokov 2013 – 2014 pomohol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) celkovo 27 610 pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku hospodárskej krízy a vplyvov globalizácie, nájsť nové pracovné príležitosti. Podľa správy, ktorá bola dnes prijatá, poskytol EGF počas uvedeného obdobia pracovníkom v 13 členských štátoch (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, …

Viac ... »

Spoločnosti sa zaväzujú vytvoriť 140 000 nových programov učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy spustilo svoju činnosť 2. júla 2013 v nemeckom Lipsku spoločným vyhlásením predsedníctva Rady EÚ, Komisie a európskych sociálnych partnerov. To bolo doplnené o vyhlásenie Rady a individuálne záväzky krajín EÚ týkajúce sa ďalších opatrení na zvýšenie množstva, kvality a ponuky učňovskej prípravy. Združenie spája verejné orgány, obchodné komory, …

Viac ... »

Brusel uvoľnil miliardu EUR na boj s nezamestnanosťou mladých

Európska komisia uvoľnila 1 miliardu eur pre boj s nezamestnanosťou mladých ľudí. Ide o objem finančnej podpory, aký nemá v histórii obdobu. Ako uviedla Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu, „Projekty financované cez Iniciatívu pre zamestnanosť mladých umožnia členským krajinám, aby pomohli 650 000 mladým …

Viac ... »

Brusel je optimista. Na budúci rok vraj bude lepšie a prichádza s týmito radami

Valdis Dombrovskis

Na obnovu autonómneho rastu potrebujeme ďalšie politické opatrenia. Európska komisia prijala odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa hospodárskej politiky na roky 2015 a 2016, v ktorých vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na vytváranie pracovných miest a stimuláciu rastu. Tieto odporúčania odzrkadľujú hospodársku a sociálnu agendu Komisie. Odkedy sa Komisia predsedu Junckera v novembri 2014 …

Viac ... »

Junckerova Komisia uvoľní 1 miliardu EUR pre mladých nezamestnaných

juncker

Návrh Komisie týkajúci sa záruky pre mladých ľudí bol predložený v decembri 2012, oficiálne prijatý ako odporúčanie Rady ministrov EÚ členským štátom 22. apríla 2013 a schválený Európskou radou v júni 2013. Všetkých 28 členských štátov predložilo svoje plány vykonávania záruky pre mladých ľudí a zavádza konkrétne opatrenia. Vykonávanie vnútroštátnych systémov záruky pre mladých ľudí …

Viac ... »

Thyssenová: Vytváranie pracovných príležitostí je našou najnaliehavejšou úlohou

Marianne Thyssenová

Krajiny s vysokokvalitnými pracovnými miestami, efektívnou sociálnou ochranou a investíciami do ľudského kapitálu ukázali, že sú odolnejšie proti ekonomickej kríze. To je jedno z hlavných zistení prieskumu Vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe v roku 2014, ktorý sa zaoberal následkami recesie. Prieskum zároveň zdôrazňuje potrebu investovať do …

Viac ... »

Švédske mesto Borås získalo cenu Access City za rok 2015

Cena Access City Cena Access City sa začala udeľovať v roku 2010 s cieľom zvýšiť povedomie o zdravotnom postihnutí a podporiť iniciatívy na zlepšenie prístupnosti v európskych mestách s viac ako 50 000 obyvateľmi. Hlavnou myšlienkou spojenou s touto cenou je zabezpečenie rovnakého prístupu k mestskému životu pre ľudí so …

Viac ... »
Consent choices