Thyssen
PHOTO: © European Union.

EÚ chce aj naďalej posilňovať pozíciu odborného vzdelávania a prípravy

Dnešným dňom sa končí Európsky týždeň odborných zručností 2018, ktorý Európska komisia zorganizovala v spolupráci s rakúskym predsedníctvom.

Vďaka 1512 podujatiam, ktoré sa konali po celej Európe, zasiahla kampaň doteraz 2,2 milióna ľudí, čo je o 1,2 milióna ľudí viac ako v minulom roku. A to nie je všetko, pretože do decembra 2018 bude v Európe zorganizované množstvo ďalších pridružených akcií. Na záver týždňa komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová oznámila víťazov cien za excelentnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 2018.

Na záverečnom podujatí, ktoré dnes zorganizovala Rakúska spolková obchodná komora vo Viedni, komisárka Thyssenová uviedla: „Je mi cťou byť dnes tu a cítiť podporu, ktorá sa dostáva odbornému vzdelávaniu a príprave v celej Európe. Každý jeden z vás prispel k úspechu tohto tretieho Európskeho týždňa odborných zručností. Naša kampaň oslovila milióny Európanov a presvedčila ich že odborné vzdelávanie a príprava sú tou správnou prvou voľbou. S vašou pomocou môžeme aj naďalej posilňovať pozíciu odborného vzdelávania a prípravy, čo znamená: príležitosť, ktoré vedie k úspešným profesijným kariéram a k rozhodnutiu, z ktorého môže ťažiť celá Európa

„Počas európskeho týždňa zručností vo Viedni sa stretli zástupcovia a odborníci zo všetkých členských štátov a úzko spolupracovali na ďalšom rozvoji odborného vzdelávania a prípravy v Európe“, dodala rakúska ministerka pre digitálne a hospodárske záležitosti Dr. Margarete Schramböcková„Veľký záujem a vyjadrená podpora sú jasným signálom o význame odborného vzdelávania a prípravy pri riešení budúcich potrieb, pokiaľ ide o zručnosti, a pri čo najlepšom využívaní vznikajúcich príležitostí pre hospodárstvo a spoločnosť.“ 

Rakúsky spolkový minister školstva, vedy a výskumu Heinz Fasmann v tejto súvislosti uviedol: „Tento ročník Európskeho týždňa odborných zručností bol veľmi úspešný. Opätovne jednoznačne potvrdil širokú podporu odborného vzdelávania a prípravy od všetkých členských štátov EÚ, ako aj úsilie vynaložené na európskej úrovni urobiť z odborného vzdelávania a prípravy skutočne tú prvú voľbu. Vzhľadom na úlohu, ktorú odborné vzdelávanie a príprava zohrávajú u nás v Rakúsku, sme v rámci nášho predsedníctva radi, že sme mohli byť súčasťou tohto ročníka.“ 

Predseda rakúskej spolkovej obchodnej komory Harald Mahrer zdôraznil: Je mi cťou zorganizovať Európsky týždeň odborných zručností v priestoroch rakúskej spolkovej obchodnej komory. ,Objav svoj talent‘ je hlavným odkazom tohto ročníka Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý z duálneho systému v Rakúsku robí príklad najlepších osvedčených postupov v Európskej únii. Dnes máme v Rakúsku 40 % mladých ľudí, ktorí sa po ukončení povinnej školskej dochádzky rozhodnú pre učňovskú prípravu. To je výsledok úsilia firiem, ktoré sa snažia vyriešiť celoeurópsky problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Úzke prepojenie ekonomiky so vzdelaním je jedným z najdôležitejších faktorov úspechu pri vytváraní atraktívneho systému učňovskej prípravy.

Tento týždeň sa podarilo zorganizovať najmä vďaka výraznej angažovanosti a podpore dvoch agentúr EÚ, konkrétne Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), ako aj Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie. V priebehu týždňa zorganizovalo Cedefop konferenciu o budúcnosti odborného vzdelávania a prípravy, Európske združenie učňovskej prípravy oslávilo piate výročie svojho vzniku a Komisia pripravila v spolupráci s OECD fórum o vzdelávaní dospelých.

Nakoniec sa dnes, v záverečný deň podujatia, uskutočnilo odovzdávanie cien a predstavili ambasádori Európskeho týždňa odborných zručností 2018. Z ocenených iniciatív, ale aj z prejavov ambasádorov odborného vzdelávania a prípravy bolo cítiť význam a potrebu kľúčovej úlohy, ako odborné vzdelávanie a príprava pomáhajú ľuďom využiť príležitosti dostupné na novom trhu práce.

Viac..  Komisia zavádza plány na získanie európskeho diplomu

Ceny za excelentnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 2018 

Ceny za excelentnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy za rok 2018, ktoré odovzdá komisárka Thyssenová počas záverečnej konferencie venovanej týždňu odborného vzdelávania a prípravy 2018 sú príkladom odborného vzdelávania a prípravy v Európe a zároveň slúžia ako referenčný bod v tejto oblasti

Zoznam všetkých víťazov a kategórií:

1. Firmy a učni

 • Európske združenie učňovskej prípravy – stáže Víťaz – Domenico Calabrese, Taliansko; Európske združenie učňovskej prípravy – veľké firmy Víťaz – ESB Networks DAC, Írsko; Európske združenie učňovskej prípravy – malé firmy Víťaz – Atelier du Pain, Francúzsko
 • Odborná príprava v zamestnaní Víťaz – Human Partner Sp. Z o.o. a Joanna Kamola, Poľsko
 • Medzinárodná konkurencia v zručnostiach Víťaz – Daniel Gerber, zručnosti v elektroinštalácii, Švajčiarsko
 • Junior Achievement (JA) Europe Víťaz – Stedná odborná škola Marmatia, Simona ONA, Rumunsko

2. Inovátori v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

 • Inovatívny poskytovateľ odborného vzdelávania a prípravy Víťaz – Stredisko odbornej prípravy Xabec, Španielsko
 • Špeciálne ocenenie v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva – Compagnons du Devoir et du Tour de France, Francúzsko
 • Učiteľ a majster odborného výcviku Víťazka – Joanna Żebrowska, Poľsko
 • Výskumník v oblasti odborného vzdelávania a prípravy Víťaz – Learning Layers, Estónsko

3. Európska finančná podpora excelentnosti

 • Projekt v rámci Európskeho sociálneho fondu. Víťaz – Bližšie k trhu práce 2, Poľsko
 • Projekt Erasmus+. Víťaz – Mobilita v rámci odborného vzdelávania a prípravy do roku 2020, Taliansko

4. Cena európskych agentúr

 • Cena Cedefop-u vo fotosúťaži týkajúcej sa odborného vzdelávania a prípravy Víťaz – C. Force Team, Maďarsko
 • Cena Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) 2018 za podnikanie Víťaz – Chemická škola, Subotica, Srbsko

Viac informácií o jednotlivých kategóriách a víťazoch nájdete na webovej stránke Európskeho týždňa odborných zručností.

Súvislosti

Tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa konal vo Viedni od 5. do 9. novembra. Organizovala ho Európska komisia pod mottom „Objav svoj talent“. Cieľom podujatia bolo ukázať, že odborné vzdelávanie a príprava sú tou správnou voľbou, ktorá vedie k excelentnosti v oblasti vzdelávania, k vysoko kvalifikovaným pracovným miestam a vyššej zamestnateľnosti. Ide o jedno z desiatich kľúčových opatrení navrhnutých Komisiou v rámci programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý bol predstavený v júni 2016. Význam potreby získavania správnych zručností je aj súčasťou Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý je spoločným záväzkom všetkých európskych inštitúcií a členských štátov.

Úspech tohtoročného podujatia doposiaľ dokazujú aj tieto výsledky:

 • 8 podujatí zorganizovaných v jednotlivých členských štátoch
 • rôzne podujatia zorganizované na národnej úrovni v 47 krajinách
 • Viac ako 500 účastníkov Európskeho týždňa odborných zručností vo Viedni
 • 26 vnútroštátnych a paneurópskych zapojených ambasádorov

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices