juncker
Predseda Komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Juncker povzbudzuje Grékov aby hlasovali „ÁNO“

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vysvetlil cieľ navrhovaného balíka pre Grécko, ktorý vláda odmietla. Zdôraznil, že balík je vyčerpávajúci a náročný, ale spravodlivý. Vyjadril sa jasne v tom, že ľudia by mali poznať pravdu, a že „áno“ v nadchádzajúcom referende je „áno“ pre Európu.

Predseda Juncker verí v Európu, v ktorej sú možné kompromisy, zmierenie a vzájomné porozumenie. Odmieta Európu, v ktorej je jedna demokracia proti ostatným. Buď sme všetci víťazi alebo všetci prehráme,“ povedal. Po tom, ako grécka vláda zastavila rokovania o navrhovanej dohode a vyhlásila referendum trvá Jean-Claude Juncker na tom, že Gréci majú právo poznať pravdu.

Juncker vysvetlil rôzne prvky návrhu, zdôraznil, že je náročný, no spravodlivý, čo ilustroval na niekoľkých príkladoch. „V porovnaní s predchádzajúcou dohodou je to viac ako 12 miliárd eur menej úspor, ktoré sú od Grécka v najbližších rokoch požadované,“ povedal Juncker. Spomenul tiež, že dohoda neobsahuje žiadne znižovanie miezd alebo dôchodkov, a že on sám mal trvať na menej výhodnom daňovom zaobchádzaní s majiteľmi lodí.

Komisia ponúkla 35 miliardový balík ako pomoc gréckej ekonomike dostať sa späť na správnu cestu. Na procese vyjednávania Juncker povedal: Na našej strane boli rokovania vždy v skutočnom európskom duchu – na základe pravidiel založených na vzájomnej dôvere. Nikdy tu nebolo ultimátum ber alebo odíď. Jediným našim záujmom vždy bolo a je pomôcť vyváženému a spravodlivému obchodu.“

Juncker vyzval grécku vládu aby prevzala zodpovednosť. Varoval tiež, že najväčšou prekážkou pre tvorbu pracovných miest, rast a investície je neistota, ktorú môžu odstrániť iba tým, že budú súhlasiť s dohodou, ktorá poskytuje dôveryhodný rámec pre grécku ekonomiku aj obyvateľov. Povzbudil Grékov v tom, že utvárajú svoj vlastný osud a osud budúcich generácií. Označil to za dôležitý moment ako pre grécky ľud, tak pre ľud Európy. Žiada Grékov aby hlasovali „áno“ a vyjadril sa, že Únia je aj naďalej pripravená pracovať na dohode.

Viac..  Februárový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia EK

O vik

Odporúčame pozrieť

EÚ pomáha Grécku hasiť ničivé lesné požiare

Členské krajiny EÚ zmobilizovali 11 hasičských lietadiel a jeden vrtuľník z rezervy rescEU na pomoc …

Consent choices