Nadácia Milana Šimečku hľadá výkonnú riaditeľku / výkonného riaditeľa

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

A práve teraz hladujú výkonnú riaditeľku / výkonného riaditeľa na dobu neurčitú, plný úväzok od septembra 2015. Miesto prace by bolo vykonávane v kancelárii nadácie na Panenskej 4 v Bratislave (prípadne aj v kombinácii s iným miestom výkonu)

Náplň práce

 • spoločne s programovým riaditeľom zodpovedá za celkový chod organizácie v súlade s misiou, strategickým plánom a platnou legislatívou;
 • komunikuje so správnou a dozornou radou;
 • zodpovedá za ekonomickú, personálnu a administratívnu agendu a efektívne hospodárenie organizácie;
 • pripravuje a zodpovedá za finančné plánovanie, rozpočet, ročnú účtovnú závierku a audit organizácie;
 • dozerá na priebežné plnenie finančného plánu, čerpanie rozpočtov projektov a prípravu finančných správ pre donorov;
 • schvaľuje a realizuje hlavné finančné operácie;
 • komunikuje s účtovníkom;
 • podieľa sa na personálnej politike organizácie (vedenie 15-členného tímu, prijímanie nových zamestnancov, realizácia hodnotiacich rozhovorov, odmeňovanie, riešenie interpersonálnych záležitostí);
 • zúčastňuje sa na spoločných poradách tímu a konzultuje s projektovými manažérmi podľa ich potrieb;
  reprezentuje organizáciu navonok.

Požiadavky

 • stotožnenie sa s ľudskoprávnymi východiskami a prioritami organizácie;
 • vysokoškolské vzdelanie;
 • skúsenosť s riadením organizácie je výhodou;
 • skúsenosť s prácou v mimovládnom sektore je výhodou;
  manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady potrebné pre riadiacu pozíciu;
 • flexibilita a dobrá znalosť anglického jazyka;
 • znalosť ďalších jazykov je výhodou;
 • reprezentatívne vystupovanie.

V prípade záujmu o túto pozíciu sa môžete prihlásiť do 20. júla 2015. Viac informácii na oficiálnej stránke TU.  

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

univerzita

Otvorená výzva programu Erasmus+ s cieľom osloviť aspoň 60 aliancií európskych univerzít

Komisia vyhlásila piatu výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na podporu ďalšieho zavádzania iniciatívy „Európske …

Consent choices