Slovenská akademická informačná agentúra hľadá projektového manažéra (Mzda:900 EUR, Bratislava)

Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

SAIA, n. o., so sídlom v Bratislave prijme práve teraz pracovníka na miesto projektového manažéra s nástupom 15. 9. 2015.

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium, min. 2. stupňa; pracovná prax v trvaní minimálne 1 rok vítaná,
 • prehľad o organizácii a financovaní vedy a výskumu a vysokého školstva na Slovensku a v EU,
 • skúsenosť s prípravou a realizáciou projektov,
 • veľmi dobrá znalosť angličtiny, min. úroveň C1; aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná,
 • skúsenosť z absolvovania študijného, resp. výskumného pobytu v zahraničí,
 • práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet; skúsenosti s prácou s on-line publikačným systémom webových stránok vítané, skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami vítané),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci.

Pracovná náplň:

 • realizácia projektov (vrátane projektov financovaných zo zdrojov EÚ),
 • spracovanie a poskytovanie informácií o financovaní výskumných mobilít a projektov pre slovenských a zahraničných záujemcov a o praktických otázkach súvisiacich s mobilitou v zahraničí a pobytom cudzincov na Slovensku (v slovenskom a anglickom jazyku),
 • organizácia školení, seminárov, konferencií a účasť na domácich a zahraničných seminároch a koordinačných stretnutiach,
 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými vysokými školami a organizáciami výskumu a vývoja (distribúcia informácií, plánovanie spoločných aktivít),
 • príprava a tlač publikácií, priebežná aktualizácia informácií na portáli v slovenskom a anglickom jazyku, práca so sociálnymi sieťami, komunikácia s dodávateľmi,
 • príprava správ.

Trvanie pracovného pomeru je 1 rok a plat 830 € – 900 €. Prihlásiť sa môžete do 27. 7. 2015 na oficiálnych stránkach TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices